Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[31. Figure]
[32. Figure]
[33. Figure]
[34. Figure]
[35. Figure]
[36. Figure]
[37. Figure]
[38. Figure]
[39. Figure]
[40. Figure]
[41. Figure]
[42. Figure]
[43. Figure]
[44. Figure]
[45. Figure]
[46. Figure]
[47. Figure]
[48. Figure]
[49. Figure]
[50. Figure]
[51. Figure]
[52. Figure]
[53. Figure]
[54. Figure]
[55. Figure]
[56. Figure]
[57. Figure]
[58. Figure]
[59. Figure]
[60. Figure]
< >
page |< < (42) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="55">
     <p style="it">
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="42" file="0095" n="95" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      clinata, ut baſis humidum non contingat, ſectur plano per axem,
       <lb/>
      recto ad ſuperficiem humidi, ut ſectio ſit a m o l rectanguli coni ſe-
       <lb/>
      ctio: </s>
      <s xml:space="preserve">ſuperficiei humidi ſectio ſit i o: </s>
      <s xml:space="preserve">axis portionis, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſectionis
       <lb/>
      diameter b d; </s>
      <s xml:space="preserve">quæ in eaſdem, quas diximus, partes ſecetur: </s>
      <s xml:space="preserve">duca-
       <lb/>
      turq; </s>
      <s xml:space="preserve">m n quidem ipſi i o æquidiſtans, ut in puncto m ſectionem
       <lb/>
      cótingat: </s>
      <s xml:space="preserve">mt uero æquidiſtans ipſi b d: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">m s ad eandem perpen
       <lb/>
      dicularis. </s>
      <s xml:space="preserve">Demonſtrandum eſt non manere portionem, ſed inclinari
       <lb/>
      ita, ut in uno puncto contingat ſuperficiem humidi. </s>
      <s xml:space="preserve">ducatur enim p c
       <lb/>
      ad ipſam b d perpendicularis: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">iuncta a f uſque ad ſectionem
       <lb/>
      producatur in q: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">per p ducatur p φ ipſi a q æquidiſtans. </s>
      <s xml:space="preserve">erunt
       <lb/>
      iam ex ijs, quæ demonſtrauimus a f, f q inter ſe ſe æquales. </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">cum
       <lb/>
      portio ad humi-
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0095-01a" xlink:href="fig-0095-01"/>
      dum eam in gra-
       <lb/>
      uitate proportio
       <lb/>
      nem habeat, quá
       <lb/>
      quadratú p f ad
       <lb/>
      b d quadratum:
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">atque eandem ha
       <lb/>
      beat portio ipſi-
       <lb/>
      us demerſa ad to
       <lb/>
      tam portionem; </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      hoc eſt quadratú
       <lb/>
      m t ad quadratú
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0095-01a" xlink:href="note-0095-01"/>
      b d: </s>
      <s xml:space="preserve">erit quadra
       <lb/>
      tum m t quadra-
       <lb/>
      to p f æquale: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      idcirco linea m t
       <lb/>
      æqualis lmeæ p
       <lb/>
      f. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaque quoniam in portionibus æqualibus, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſimilibus a p q l, a
       <lb/>
      m o l ductæ ſunt lineæ a q, i o, quæ æquales portiones abſcindunt;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">illa quidem ab extremitate baſis; </s>
      <s xml:space="preserve">hæc uero non ab extremitate: </s>
      <s xml:space="preserve">ſe-
       <lb/>
      quitur ut a q, quæ ab extremitate ducitur, minorem acutum angulú
       <lb/>
      contineat cum diametro portionis, quàm ipſa i o. </s>
      <s xml:space="preserve">Sed linea p φ li-
       <lb/>
      neæ a q æquidiſtat, & </s>
      <s xml:space="preserve">m n ipſi i o. </s>
      <s xml:space="preserve">angulus igitur ad φ angulo ad n</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>