Biancani, Giuseppe, Aristotelis loca mathematica, 1615
< >
< >

Thumbnail display

  • Rows
  • Columns
  • Thumbnail size