Fransesc Oliva, Mediterrania occidental i costes atlantiques de la peninsula Iberica i del nord d'Africa. Dins de la peninsula Iberica, mapamundi en un cercle de 16,2 cm de diametre
< >
< >

Thumbnail display

  • Rows
  • Columns
  • Thumbnail size