Source Information

Hua, Hengfang 華蘅芳, Hua shi Zhong xi suan xue quan shu 華氏中西祘學全書, Guangxu ding you [1897] 光緒丁酉

Digitized copy: Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Digitized by: Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Copyright: (images) Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Close window