ECHO Content ECHO Technology ECHO Network ECHO Policy
Search Anthropology Archaeology Art and Optics Bibliotheca Polyglotta Buddhism Chinese Sources Copperplates Cuneiform Tablets Folk Religion Greek Science 1600-1821 Historical Maps Historical Travel Guides History of Architecture History of Chemistry History of Cosmology History of Demography History of Mathematics History of Mechanics History of Modern Physics History of Optical Drawing Instruments History of Pre-Modern Physics History of Science History of Ship Construction Intuitive Physics Islamic Sciences Jesuit Sciences Legal History Life Sciences Literature and Popular Science Music History Natural History Opere di Alessandro Volta Philosophy Pratolino Garden Reference Works Scientific Revolution Scientific Voyages Sign Languages Spatial Concepts

 Bibliography of the Shipbuilding ProjectSearch List all Browse by author List all authors
1 to 1 of 1 found
Rec.# Author / Editor Title Year Edition
arch7371 Witsen, Nicolaes Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: Scheeps-oeffeningen, Strijden, Tucht, Straffe, Wetten en gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Verschil van bouwen tusschen uitheemschen en onzen landaert: Indisch Vaertuygh: Galey-bouw: hedendaegsche Scheeps-plichten: Verrijckt met een reex verklaerde Zee-mans spreeck-woorden en benamingen. Doorgaens verciert met vele Kopere platen. 1671  

   CONTACT   IMPRESSUM   Last Update: June 2015