Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Page concordance

< >
Scan Original
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 1
14
15 2
16
17 3
18
19 4
20
21 5
22
23 6
24
25 7
26
27 8
28
29 9
30
< >
page |< < (4) of 213 > >|
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div xml:id="echoid-div14" type="section" level="1" n="11">
     <p>
      <s xml:id="echoid-s267" xml:space="preserve">
       <pb o="4" file="0019" n="19" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      premitur pars humidi, quæ eſt ſub ſuperficie o p. </s>
      <s xml:id="echoid-s268" xml:space="preserve">quare ex-
       <lb/>
      pellet partem minus preſſam, & </s>
      <s xml:id="echoid-s269" xml:space="preserve">non manebit humidum.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s270" xml:space="preserve">ponebatur autem manens. </s>
      <s xml:id="echoid-s271" xml:space="preserve">non igitur demergetur tota,
       <lb/>
      ſed aliqua pars ipſius ex humidi ſuperficie extabit.</s>
      <s xml:id="echoid-s272" xml:space="preserve"/>
     </p>
    </div>
    <div xml:id="echoid-div16" type="section" level="1" n="12">
     <head xml:id="echoid-head15" xml:space="preserve">PROPOSITIO V.</head>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s273" xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Solidarvm</emph>
      magnitudinum quæcunque le
       <lb/>
      uior humido fuerit, demiſſa in humidum vſque
       <lb/>
      eô demergetur, vt tanta moles humidi, quanta
       <lb/>
      eſt partis demerſæ, eandem, quam tota magnitu-
       <lb/>
      do, grauitatem habeat.</s>
      <s xml:id="echoid-s274" xml:space="preserve"/>
     </p>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s275" xml:space="preserve">DISPONANTVR eadem, quæſupra: </s>
      <s xml:id="echoid-s276" xml:space="preserve">ſitq; </s>
      <s xml:id="echoid-s277" xml:space="preserve">humi-
       <lb/>
      dum manens: </s>
      <s xml:id="echoid-s278" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s279" xml:space="preserve">magnitudo e h t f humido leuior. </s>
      <s xml:id="echoid-s280" xml:space="preserve">Si igitur
       <lb/>
      humidum manet, ſimiliter prementur eius partes, quæ æ-
       <lb/>
      qualiter iacent. </s>
      <s xml:id="echoid-s281" xml:space="preserve">ſimiliter ergo premetur humidum ſub ſu-
       <lb/>
      perficiebus x o o p.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s282" xml:space="preserve">
       <figure xlink:label="fig-0019-01" xlink:href="fig-0019-01a" number="8">
        <image file="0019-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0019-01"/>
       </figure>
      quare æ qualis eſt graui-
       <lb/>
      tas, qua premuntur. </s>
      <s xml:id="echoid-s283" xml:space="preserve">eſt
       <lb/>
      autem & </s>
      <s xml:id="echoid-s284" xml:space="preserve">grauitas humi
       <lb/>
      di, quod in prima pyra-
       <lb/>
      mide abſque ſolido b h
       <lb/>
      t c, æqualis grauitati hu
       <lb/>
      midi, quod in altera py-
       <lb/>
      ramide abſq; </s>
      <s xml:id="echoid-s285" xml:space="preserve">r s q y hu-
       <lb/>
      mido. </s>
      <s xml:id="echoid-s286" xml:space="preserve">perſpicuum eſt
       <lb/>
      igitur grauitatem ma-
       <lb/>
      gnitudinis e h t f grauitati humidi r s q y æqualem eſſe. </s>
      <s xml:id="echoid-s287" xml:space="preserve">ex
       <lb/>
      quibus conſtat, tantam humidi molem, quanta eſt pars de
       <lb/>
      merſa ſolidæ magnitudinis, eandem, quam tota magnitu-
       <lb/>
      do habere grauitatem.</s>
      <s xml:id="echoid-s288" xml:space="preserve"/>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>