Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Page concordance

< >
Scan Original
71 30
72
73 37
74
75 32
76
77 25
78
79 34
80
81 35
82
83 36
84
85 37
86
87 38
88
89 39
90
91 40
92
93 41
94
95 42
96
97 43
98
99 44
100
< >
page |< < (10) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="21">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="10" file="0031" n="31" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      æqualis magnitudini f a; </s>
      <s xml:space="preserve">ſitq, ipſi f æqualis n: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſi a æ-
       <lb/>
      qualis i. </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudinis autem f a grauitas ſit b: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">magni-
       <lb/>
      tudinis n i grauitas o r; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſius i ſit r. </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudo igi-
       <lb/>
      tur f a ad n i eam proportionem habet, quam grauitas b
       <lb/>
      ad grauitatem or. </s>
      <s xml:space="preserve">Sed quoniam magnitudo f a in humi-
       <lb/>
      dum demiſſa leuior eſt humido; </s>
      <s xml:space="preserve">patet tantam humidi mo-
       <lb/>
      lem, quanta eſt pars magnitudin_i_s demerſa, eandem quam
       <lb/>
      magnitudo f a habere grauitatem. </s>
      <s xml:space="preserve">hoc enim ſuperius de-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-01a" xlink:href="note-0031-01"/>
      monſtratum eſt. </s>
      <s xml:space="preserve">Atipſi a reſpondet humidum i, cuius qui
       <lb/>
      dem grauitas eſt r; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſius f a grauitas b. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo b graui-
       <lb/>
      tas eius, quod habet molem æqualem toti magnitudini
       <lb/>
      f a, æqualis erit grauitati humidi i, uidelicetipſi r. </s>
      <s xml:space="preserve">Et quo
       <lb/>
      niam ut magnitudo f a ad humidum n i ſibi reſpondens,
       <lb/>
      ita eſt b ad o r: </s>
      <s xml:space="preserve">eſt autem b æqualis ipſi r: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">utr ad o r, ita
       <lb/>
      i ad n i; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">a ad f a. </s>
      <s xml:space="preserve">Sequitur ut f a ad humidum æqualis
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-02a" xlink:href="note-0031-02"/>
      molis eam in grauitate proportionem habeat, quam ma-
       <lb/>
      gnitudo a habet ad f a. </s>
      <s xml:space="preserve">quod demonſtrare oportebat.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0030-01" xlink:href="fig-0030-01a">
       <image file="0030-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0030-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0031-01" xlink:href="note-0031-01a" xml:space="preserve">5. priml
       <lb/>
      huius.</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0031-02" xlink:href="note-0031-02a" xml:space="preserve">11. quinta
       <unsure/>
      </note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="22">
     <head xml:space="preserve">PROPOSITIO II.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Recta</emph>
      portio conoidis rectanguli, quando
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-03a" xlink:href="note-0031-03"/>
      axem habuerit minorem, quam ſeſquialterum
       <lb/>
      eius, quæ uſque ad axem, quamcunque propor-
       <lb/>
      tionem habens ad humidum in grauitate; </s>
      <s xml:space="preserve">demiſ
       <lb/>
      ſa in humidum, ita ut baſis ipſius humidum non
       <lb/>
      contingat; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">poſita inelinata, non manebit incli
       <lb/>
      nata; </s>
      <s xml:space="preserve">ſed recta reſtituetur. </s>
      <s xml:space="preserve">Rectam dico conſi-
       <lb/>
      ſtere talem portionem, quando planum quod ip
       <lb/>
      ſam ſecuit, ſuperficiei humidi fuerit æquidiſtans.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="right" xlink:label="note-0031-03" xlink:href="note-0031-03a" xml:space="preserve">A</note>
     </div>
     <p>
      <s xml:space="preserve">SIT portio rectanguli conoidis, qualis dicta eſt; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ia-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>