Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[31. Figure]
[32. Figure]
[33. Figure]
[34. Figure]
[35. Figure]
[36. Figure]
[37. Figure]
[38. Figure]
[39. Figure]
[40. Figure]
[41. Figure]
[42. Figure]
[43. Figure]
[44. Figure]
[45. Figure]
[46. Figure]
[47. Figure]
[48. Figure]
[49. Figure]
[50. Figure]
[51. Figure]
[52. Figure]
[53. Figure]
[54. Figure]
[55. Figure]
[56. Figure]
[57. Figure]
[58. Figure]
[59. Figure]
[60. Figure]
< >
page |< < (37) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="41">
     <pb o="37" file="0073" n="73" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Cum ergo tres portiones ſint a p o i, a ei, atd, con-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0073-01a" xlink:href="note-0073-01"/>
      tentæ rectis lineis, & </s>
      <s xml:space="preserve">rectãgulorum conorum ſectionibus;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">rectæq;</s>
      <s xml:space="preserve">, ſimiles, & </s>
      <s xml:space="preserve">inæquales, quæ contingunt ſe ſe ſuper
       <lb/>
      unam quamque baſim.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Poſt ea uerba, ſuper unamquanque_
       <lb/>
      _baſim, in trans latione aliqua deſiderari uidentur. </s>
      <s xml:space="preserve">Ad borum autem_
       <lb/>
      _demonſtrationem non nulla præmittere oportet, quæ etiam ad alia,_
       <lb/>
      _quæ ſequuntur, neceſſaria erunt._</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="11">
      <note position="right" xlink:label="note-0073-01" xlink:href="note-0073-01a" xml:space="preserve">M</note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="42">
     <head xml:space="preserve">LEMMA I.</head>
     <p style="it">
      <s xml:space="preserve">Sit recta linea a b, quam ſecent duæ lineæ inter ſeſe
       <lb/>
      æquidiſtantes a c, d e, ita ut quam proportionem ba-
       <lb/>
      bet a b ad b d, eandern haheat a c ad de. </s>
      <s xml:space="preserve">Dico li-
       <lb/>
      neam, quæ c b puncta coniungit, etiam per ipſum e
       <lb/>
      tr anſire.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <p style="it">
      <s xml:space="preserve">SI enim fieri poteſt, non tranſeat pere, ſed nel ſupra, uel infra.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">tranſeat primum infra, ut per f. </s>
      <s xml:space="preserve">erunt triangula a b c, d b f inter ſe
       <lb/>
      ſimilia. </s>
      <s xml:space="preserve">quare ut a b ad b d, ita a c ad d f. </s>
      <s xml:space="preserve">ſed ut a b ad bd, ita
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0073-02a" xlink:href="note-0073-02"/>
      erat a c ad d e. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo d f ipſi d e æqualis erit, uidelicet pars to-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0073-03a" xlink:href="note-0073-03"/>
      ti, quod eſt
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0073-01a" xlink:href="fig-0073-01"/>
      cbſurdum.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Idem ab-
       <lb/>
      ſurdum ſe
       <lb/>
      quetur, ſi
       <lb/>
      linea c b
       <lb/>
      ſupra e pú
       <lb/>
      ctum tran
       <lb/>
      ſire pona-
       <lb/>
      tur. </s>
      <s xml:space="preserve">quare
       <lb/>
      c b etiam
       <lb/>
      per e ne-
       <lb/>
      ceſſario tranſibit. </s>
      <s xml:space="preserve">quod oportebat demonſtrare.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="right" xlink:label="note-0073-02" xlink:href="note-0073-02a" xml:space="preserve">4. ſexti.</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0073-03" xlink:href="note-0073-03a" xml:space="preserve">9. quinti.</note>
      <figure xlink:label="fig-0073-01" xlink:href="fig-0073-01a">
       <image file="0073-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0073-01"/>
      </figure>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>