Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[21.] ARCHIMEDIS DE IIS QVAE VEHVNTVR IN AQVA LIBER SECVNDVS. CVM COMMENTARIIS FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS. PROPOSITIO I.
[22.] PROPOSITIO II.
[23.] COMMENTARIVS.
[24.] PROPOSITIO III.
[25.] PROPOSITIO IIII.
[26.] COMMENTARIVS.
[27.] PROPOSITIO V.
[28.] COMMENTARIVS.
[29.] PROPOSITIO VI.
[30.] COMMENTARIVS.
[31.] LEMMAI.
[32.] LEMMA II.
[33.] LEMMA III.
[34.] LEMMA IIII.
[35.] PROPOSITIO VII.
[36.] PROPOSITIO VIII.
[37.] COMMENTARIVS.
[38.] PROPOSITIO IX.
[39.] COMMENTARIVS.
[40.] PROPOSITIO X.
[41.] COMMENTARIVS.
[42.] LEMMA I.
[43.] LEMMA II.
[44.] LEMMA III.
[45.] LEMMA IIII.
[46.] LEMMA V.
[47.] LEMMA VI.
[48.] II.
[49.] III.
[50.] IIII.
< >
page |< < (42) of 213 > >|
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div xml:id="echoid-div175" type="section" level="1" n="55">
     <p style="it">
      <s xml:id="echoid-s2486" xml:space="preserve">
       <pb o="42" file="0095" n="95" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      clinata, ut baſis humidum non contingat, ſectur plano per axem,
       <lb/>
      recto ad ſuperficiem humidi, ut ſectio ſit a m o l rectanguli coni ſe-
       <lb/>
      ctio: </s>
      <s xml:id="echoid-s2487" xml:space="preserve">ſuperficiei humidi ſectio ſit i o: </s>
      <s xml:id="echoid-s2488" xml:space="preserve">axis portionis, & </s>
      <s xml:id="echoid-s2489" xml:space="preserve">ſectionis
       <lb/>
      diameter b d; </s>
      <s xml:id="echoid-s2490" xml:space="preserve">quæ in eaſdem, quas diximus, partes ſecetur: </s>
      <s xml:id="echoid-s2491" xml:space="preserve">duca-
       <lb/>
      turq; </s>
      <s xml:id="echoid-s2492" xml:space="preserve">m n quidem ipſi i o æquidiſtans, ut in puncto m ſectionem
       <lb/>
      cótingat: </s>
      <s xml:id="echoid-s2493" xml:space="preserve">mt uero æquidiſtans ipſi b d: </s>
      <s xml:id="echoid-s2494" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s2495" xml:space="preserve">m s ad eandem perpen
       <lb/>
      dicularis. </s>
      <s xml:id="echoid-s2496" xml:space="preserve">Demonſtrandum eſt non manere portionem, ſed inclinari
       <lb/>
      ita, ut in uno puncto contingat ſuperficiem humidi. </s>
      <s xml:id="echoid-s2497" xml:space="preserve">ducatur enim p c
       <lb/>
      ad ipſam b d perpendicularis: </s>
      <s xml:id="echoid-s2498" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s2499" xml:space="preserve">iuncta a f uſque ad ſectionem
       <lb/>
      producatur in q: </s>
      <s xml:id="echoid-s2500" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s2501" xml:space="preserve">per p ducatur p φ ipſi a q æquidiſtans. </s>
      <s xml:id="echoid-s2502" xml:space="preserve">erunt
       <lb/>
      iam ex ijs, quæ demonſtrauimus a f, f q inter ſe ſe æquales. </s>
      <s xml:id="echoid-s2503" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s2504" xml:space="preserve">cum
       <lb/>
      portio ad humi-
       <lb/>
       <figure xlink:label="fig-0095-01" xlink:href="fig-0095-01a" number="61">
        <image file="0095-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0095-01"/>
       </figure>
      dum eam in gra-
       <lb/>
      uitate proportio
       <lb/>
      nem habeat, quá
       <lb/>
      quadratú p f ad
       <lb/>
      b d quadratum:
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s2505" xml:space="preserve">atque eandem ha
       <lb/>
      beat portio ipſi-
       <lb/>
      us demerſa ad to
       <lb/>
      tam portionem; </s>
      <s xml:id="echoid-s2506" xml:space="preserve">
       <lb/>
      hoc eſt quadratú
       <lb/>
      m t ad quadratú
       <lb/>
       <note position="right" xlink:label="note-0095-01" xlink:href="note-0095-01a" xml:space="preserve">8. quinti.</note>
      b d: </s>
      <s xml:id="echoid-s2507" xml:space="preserve">erit quadra
       <lb/>
      tum m t quadra-
       <lb/>
      to p f æquale: </s>
      <s xml:id="echoid-s2508" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s2509" xml:space="preserve">
       <lb/>
      idcirco linea m t
       <lb/>
      æqualis lmeæ p
       <lb/>
      f. </s>
      <s xml:id="echoid-s2510" xml:space="preserve">Itaque quoniam in portionibus æqualibus, & </s>
      <s xml:id="echoid-s2511" xml:space="preserve">ſimilibus a p q l, a
       <lb/>
      m o l ductæ ſunt lineæ a q, i o, quæ æquales portiones abſcindunt;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s2512" xml:space="preserve">illa quidem ab extremitate baſis; </s>
      <s xml:id="echoid-s2513" xml:space="preserve">hæc uero non ab extremitate: </s>
      <s xml:id="echoid-s2514" xml:space="preserve">ſe-
       <lb/>
      quitur ut a q, quæ ab extremitate ducitur, minorem acutum angulú
       <lb/>
      contineat cum diametro portionis, quàm ipſa i o. </s>
      <s xml:id="echoid-s2515" xml:space="preserve">Sed linea p φ li-
       <lb/>
      neæ a q æquidiſtat, & </s>
      <s xml:id="echoid-s2516" xml:space="preserve">m n ipſi i o. </s>
      <s xml:id="echoid-s2517" xml:space="preserve">angulus igitur ad φ angulo ad </s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>