Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[71. THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.]
[72. THE OREMA VII. PROPOSITIO VII.]
[73. THE OREMA VIII. PROPOSITIO VIII.]
[74. THE OREMA IX. PROPOSITIO IX.]
[75. PROBLEMA I. PROPOSITIO X.]
[76. PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.]
[77. PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.]
[78. PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XIII.]
[79. THEOREMA X. PROPOSITIO XIIII.]
[80. THE OREMA XI. PROPOSITIO XV.]
[81. THE OREMA XII. PROPOSITIO XVI.]
[82. THE OREMA XIII. PROPOSITIO XVII.]
[83. THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVIII.]
[84. THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.]
[85. THE OREMA XVI. PROPOSITIO XX.]
[86. THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.]
[87. THE OREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.]
[88. THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.]
[89. PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIIII.]
[90. THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.]
[91. THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.]
[92. THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.]
[93. PROBLEMA VI. PROPOSITIO XX VIII.]
[94. THE OREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.]
[95. THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXX.]
[96. THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.]
[97. FINIS LIBRI DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORVM.]
< >
page |< < (17) of 213 > >|
DE CENTRO GRAVIT. SOLID.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="74">
     <pb o="17" file="0145" n="145" rhead="DE CENTRO GRAVIT. SOLID."/>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="75">
     <head xml:space="preserve">PROBLEMA I. PROPOSITIO X.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Data</emph>
      qualibet pyramide, fieri poteſt, ut fi-
       <lb/>
      gura ſolida in ipſa in ſcribatur, & </s>
      <s xml:space="preserve">altera circũſcri-
       <lb/>
      batur ex priſmatibus æqualem aItitudinem ha-
       <lb/>
      bẽtibus, ita ut cir cumſcripta inſcriptam excedat
       <lb/>
      magnitudine, quæ minor ſit quacũque ſolida ma
       <lb/>
      gnitudine propoſita.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <figure>
      <image file="0145-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0145-01"/>
     </figure>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Sit pyramis, cuius baſis
       <lb/>
      triangulũ a b c; </s>
      <s xml:space="preserve">axis d e.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Sitq; </s>
      <s xml:space="preserve">priſma, quod eandẽ
       <lb/>
      baſim habeat, & </s>
      <s xml:space="preserve">axem eun
       <lb/>
      dem. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaque hoc priſma-
       <lb/>
      te continenter ſecto bifa-
       <lb/>
      riam, plano baſi æquidiftã
       <lb/>
      te, relinquetur tãdem priſ
       <lb/>
      ma quoddam minus pro-
       <lb/>
      poſita magnitudine: </s>
      <s xml:space="preserve">quod
       <lb/>
      quidem baſim eandem ha
       <lb/>
      beat, quam pyramis, & </s>
      <s xml:space="preserve">a-
       <lb/>
      xem e f. </s>
      <s xml:space="preserve">diuidatur d e in
       <lb/>
      partes æquales ipſi e f in
       <lb/>
      punctis g h k l m n: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">per
       <lb/>
      diuiſiones plana ducãtur: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      quæ baſibus æquidiſtent,
       <lb/>
      erunt ſectiones, triangula
       <lb/>
      ipſi a b c ſimilia, ut proxi-
       <lb/>
      me oſtendimus. </s>
      <s xml:space="preserve">ab uno
       <lb/>
      quoque autẽ horum trian
       <lb/>
      gulorum duo priſmata cõ
       <lb/>
      ſtruantur; </s>
      <s xml:space="preserve">unum quidem
       <lb/>
      ad partes e; </s>
      <s xml:space="preserve">alterum ad</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>