Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[71.] THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.
[72.] THE OREMA VII. PROPOSITIO VII.
[73.] THE OREMA VIII. PROPOSITIO VIII.
[74.] THE OREMA IX. PROPOSITIO IX.
[75.] PROBLEMA I. PROPOSITIO X.
[76.] PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.
[77.] PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.
[78.] PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XIII.
[79.] THEOREMA X. PROPOSITIO XIIII.
[80.] THE OREMA XI. PROPOSITIO XV.
[81.] THE OREMA XII. PROPOSITIO XVI.
[82.] THE OREMA XIII. PROPOSITIO XVII.
[83.] THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVIII.
[84.] THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.
[85.] THE OREMA XVI. PROPOSITIO XX.
[86.] THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.
[87.] THE OREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.
[88.] THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.
[89.] PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIIII.
[90.] THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.
[91.] THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.
[92.] THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.
[93.] PROBLEMA VI. PROPOSITIO XX VIII.
[94.] THE OREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.
[95.] THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXX.
[96.] THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.
[97.] FINIS LIBRI DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORVM.
< >
page |< < (17) of 213 > >|
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div xml:id="echoid-div224" type="section" level="1" n="74">
     <pb o="17" file="0145" n="145" rhead="DE CENTRO GRAVIT. SOLID."/>
    </div>
    <div xml:id="echoid-div226" type="section" level="1" n="75">
     <head xml:id="echoid-head82" xml:space="preserve">PROBLEMA I. PROPOSITIO X.</head>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s3677" xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Data</emph>
      qualibet pyramide, fieri poteſt, ut fi-
       <lb/>
      gura ſolida in ipſa in ſcribatur, & </s>
      <s xml:id="echoid-s3678" xml:space="preserve">altera circũſcri-
       <lb/>
      batur ex priſmatibus æqualem aItitudinem ha-
       <lb/>
      bẽtibus, ita ut cir cumſcripta inſcriptam excedat
       <lb/>
      magnitudine, quæ minor ſit quacũque ſolida ma
       <lb/>
      gnitudine propoſita.</s>
      <s xml:id="echoid-s3679" xml:space="preserve"/>
     </p>
     <figure number="99">
      <image file="0145-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0145-01"/>
     </figure>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s3680" xml:space="preserve">Sit pyramis, cuius baſis
       <lb/>
      triangulũ a b c; </s>
      <s xml:id="echoid-s3681" xml:space="preserve">axis d e.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s3682" xml:space="preserve">Sitq; </s>
      <s xml:id="echoid-s3683" xml:space="preserve">priſma, quod eandẽ
       <lb/>
      baſim habeat, & </s>
      <s xml:id="echoid-s3684" xml:space="preserve">axem eun
       <lb/>
      dem. </s>
      <s xml:id="echoid-s3685" xml:space="preserve">Itaque hoc priſma-
       <lb/>
      te continenter ſecto bifa-
       <lb/>
      riam, plano baſi æquidiftã
       <lb/>
      te, relinquetur tãdem priſ
       <lb/>
      ma quoddam minus pro-
       <lb/>
      poſita magnitudine: </s>
      <s xml:id="echoid-s3686" xml:space="preserve">quod
       <lb/>
      quidem baſim eandem ha
       <lb/>
      beat, quam pyramis, & </s>
      <s xml:id="echoid-s3687" xml:space="preserve">a-
       <lb/>
      xem e f. </s>
      <s xml:id="echoid-s3688" xml:space="preserve">diuidatur d e in
       <lb/>
      partes æquales ipſi e f in
       <lb/>
      punctis g h k l m n: </s>
      <s xml:id="echoid-s3689" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s3690" xml:space="preserve">per
       <lb/>
      diuiſiones plana ducãtur: </s>
      <s xml:id="echoid-s3691" xml:space="preserve">
       <lb/>
      quæ baſibus æquidiſtent,
       <lb/>
      erunt ſectiones, triangula
       <lb/>
      ipſi a b c ſimilia, ut proxi-
       <lb/>
      me oſtendimus. </s>
      <s xml:id="echoid-s3692" xml:space="preserve">ab uno
       <lb/>
      quoque autẽ horum trian
       <lb/>
      gulorum duo priſmata cõ
       <lb/>
      ſtruantur; </s>
      <s xml:id="echoid-s3693" xml:space="preserve">unum quidem
       <lb/>
      ad partes e; </s>
      <s xml:id="echoid-s3694" xml:space="preserve">alterum </s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>