Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[91. THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.]
[92. THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.]
[93. PROBLEMA VI. PROPOSITIO XX VIII.]
[94. THE OREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.]
[95. THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXX.]
[96. THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.]
[97. FINIS LIBRI DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORVM.]
< >
page |< < of 213 > >|
FED. COMMANDINI
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="71">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb file="0128" n="128" rhead="FED. COMMANDINI"/>
      ergo linea a g continenter in duas partes æquales diui-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-01a" xlink:href="note-0128-01"/>
      ſa, relinquetur tãdem pars aliqua n g, quæ minor eritl m.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Vtraque uero linearum a g, g b diuidatur in partes æqua-
       <lb/>
      les ipſi n g: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">per puncta diuiſionum plana oppoſitis pla-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-02a" xlink:href="note-0128-02"/>
      nis æquidiſtantia ducantur. </s>
      <s xml:space="preserve">erunt ſectiones figuræ æqua-
       <lb/>
      les, ac ſimiles ipſis a c e, b d f: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">totum priſma diuiſum erit
       <lb/>
      in priſmata æqualia, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſimilia: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ cum inter ſe congruãt;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">grauitatis centra ſibi ipſis congruentia, reſpondentiaq; </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      habebunt. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaq: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0128-01a" xlink:href="fig-0128-01"/>
      ſunt magnitudi-
       <lb/>
      nes quædã æqua-
       <lb/>
      les ipſi n h, & </s>
      <s xml:space="preserve">nu-
       <lb/>
      mero pares, qua-
       <lb/>
      rum centra gra-
       <lb/>
      uitatis in eadẽ re
       <lb/>
      cta linea conſti-
       <lb/>
      tuuntur: </s>
      <s xml:space="preserve">duæ ue-
       <lb/>
      ro mediæ æqua-
       <lb/>
      les ſunt: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quæ ex
       <lb/>
      utraque parte i-
       <lb/>
      pſarum ſimili --
       <lb/>
      ter æquales: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">æ-
       <lb/>
      quales rectæ li-
       <lb/>
      neæ, quæ inter
       <lb/>
      grauitatis centra
       <lb/>
      interiiciuntur.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">quare ex corolla-
       <lb/>
      rio quintæ pro-
       <lb/>
      poſitionis primi
       <lb/>
      libri Archimedis
       <lb/>
      de centro graui-
       <lb/>
      tatis planorum; </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudinis ex his omnibus compoſitæ
       <lb/>
      centrum grauitatis eſt in medio lineæ, quæ magnitudi-
       <lb/>
      num mediarum centra coniungit. </s>
      <s xml:space="preserve">at qui non ita res ha-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>