Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000118">
        <pb pagenum="23" xlink:href="010/01/031.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg23"/>
        <lb/>
       libra imaginaria HI, quia hæc duo corpora motibus
        <lb/>
       contrarijs agitantur ſuſpendunturque ab eadem li­
        <lb/>
       bra horizontali: nec actionem eorumdem corporum
        <lb/>
       impediunt, vel adiuuant ſupremæ, vel infimæ aquæ
        <lb/>
       partes; quando quidem aqua AB,
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.031.1.jpg" xlink:href="010/01/031/1.jpg" number="12"/>
        <lb/>
       æquilibratur collaterali AG cùm̨
        <lb/>
       ſint homogeneæ & æquè altæ, non
        <lb/>
       ſecùs infimæ aquæ partes CD & F
        <lb/>
       E inter ſe æquilibrantur; quare ac­
        <lb/>
       tioni compreſſiuæ mercurij CB,
        <expan abbr="tã-tummodo">tan­
         <lb/>
        tummodo</expan>
       contraponitur pondus
        <lb/>
       aquæ FG in eodem ſitu horizontali
        <lb/>
       conſtitutæ. </s>
       <s id="s.000119">fiat iam vt pondus mer­
        <lb/>
       curij CB ad grauitatem aquæ FG
        <lb/>
       ita reciprocè diſtantia IM ad MH,
        <lb/>
       quare punctum M erit centrum gra­
        <lb/>
       uitatis duorum corporum BC, & GF, cùmque librą
        <lb/>
       imaginaria HI fulciatur in puncto L rectæ LK per­
        <lb/>
       pendiculariter horizonti eductæ ex infimo ſitu fiſtu­
        <lb/>
       læ, vbi bifariam libra, & magnitudines fluidæ
        <expan abbr="ſecã-tur">ſecan­
         <lb/>
        tur</expan>
       , igitur conſtituitur fune-pendulum LM, & proin­
        <lb/>
       dè, iuxtà leges mechanices, libra flectetur
        <expan abbr="deſcendẽ-do">deſcenden­
         <lb/>
        do</expan>
       corpus BC, & aſcendendo aquam FG, & hoc per­
        <lb/>
       ficitur propterea quòd centrum communis grauita­
        <lb/>
       tis M neceſſariò labitur deorſum iuxta penduli na­
        <lb/>
       turam. </s>
       <s id="s.000120">ſed prædictus motus centri grauitatis M non
        <lb/>
       eſt circularis, ſed eſt directus ad horizontem
        <expan abbr="perpẽ-dicularis">perpen­
         <lb/>
        dicularis</expan>
       , per lineam MQ
        <expan abbr="">non</expan>
       ſecùs ac in trochlea
        <expan abbr="cõ-tingit">con­
         <lb/>
        tingit</expan>
       vt dictum eſt; huius operationis verò progreſ-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>