Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000209">
        <pb pagenum="46" xlink:href="010/01/054.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg47"/>
        <lb/>
       dus pilæ AB nil prorsùs imminutum erit, & æquali
        <lb/>
       energia ſuſtineri debet à potentia D, ac ſi eadem pi­
        <lb/>
       la extra aquam in aere libero penderet, ſed hoc eſt
        <lb/>
       falſum, cùm præcisè in ipſa aqua grauitas pilæ æqua­
        <lb/>
       lis ſit differentiæ ponderis eius abſoluti à grauitatę
        <lb/>
       aquæ ſibi æqualis mole, vt ex Archimede deducitur,
        <lb/>
       igitur neceſſariò
        <expan abbr="fatendũ">fatendum</expan>
       eſt aquam in ipſamet aqua
        <lb/>
       collocatam ponderare, & grauitatem exercere. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000210">
        <margin.target id="marg47"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000211">Contra hoc euidentiſſimum ratiocinium afferri
        <lb/>
       ſolet difficultas valdè ſpecioſa, quam examinare, ac
        <lb/>
       diſſoluere erit operæ pretium, vtque ea ritè percipi­
        <lb/>
       atur, conſideretur hæc figura. </s>
       <s id="s.000212">Sit vas cylindricum̨
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg48"/>
        <lb/>
       ABDC aqua plenum ſit que eius altitudo
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.054.1.jpg" xlink:href="010/01/054/1.jpg" number="22"/>
        <lb/>
       diſſecta in quotcumque partes æquales,
        <lb/>
       ductis nempè planis imaginarijs MO, &
        <lb/>
       HI, erit igitur moles aquea AI duplą
        <lb/>
       aque ę molis HD; igitur pondus aquæ AI
        <lb/>
       duplum eſt ponderis aquæ HD. quia ve­
        <lb/>
       rò corpus grauius minùs graue ſuperare
        <lb/>
       debet, hocque è ſuo loco expellere (cùm in eo conſi­
        <lb/>
       ſtat vis, & energìa grauitatis, vt tendat deorsùm,
        <lb/>
       & ſic è loco infimo corpora minùs grauia expellat) &
        <lb/>
       poſtquàm aqua AI translata eſt ad locum HD, atque
        <lb/>
       aquam ibidem collocatam expulit denuò in ſitu ſu­
        <lb/>
       periori fiſtulæ AI aqua dupli ponderis, & molis ibi­
        <lb/>
       dem reſtituitur quæ pariter ſuperat grauitatem ſub­
        <lb/>
       duplam aquæ, quæ ad occupandum infimum locum
        <lb/>
       HD ſucceſſit, igitur denuò aqua ſuprema vt grauior
        <lb/>
       infimam è ſuo loco extrudere, atque expellere de-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>