Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000606">
        <pb pagenum="121" xlink:href="010/01/129.jpg"/>
       quidnam admiſſo, vel negato prædicto peripatetico
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg150"/>
        <lb/>
       aſmpto ſubſequatur. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000607">
        <margin.target id="marg150"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000608">
        <emph type="center"/>
       PROP. LIX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000609">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aliter id ipſum ostendere, poſito, quòd aer vi leuitatis per
        <lb/>
       diuerſa media fluida aſcendat.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000610">SIt igitur idem mobile B, quod ſit lignum leuiſſi­
        <lb/>
       mum, vel veſica aere plena, impellaturque vſque
        <lb/>
       ad fundum vaſis DCFE cuius medietas infima reple­
        <lb/>
       atur aqua A, reliqua medietas ſuprema O repleatur
        <lb/>
       oleo, vel ſpiritu vini, & ponamus leuitatem aereæ
        <lb/>
       veſicæ B eſſe trium graduum, & leuitatem ſpiritus
        <lb/>
       vini duorum graduum, at leuitatem aquæ magis
        <expan abbr="dẽ-ſæ">den­
         <lb/>
        ſæ</expan>
       eſſe vnius gradus. </s>
       <s id="s.000611">Manifeſtum eſt, quòd reſiſten­
        <lb/>
       tia aquæ A, & partium tenacitas, quæ penetrari de­
        <lb/>
       bet à ligno, vel veſica B dùm ſursùm aſcendit, erit
        <expan abbr="tã-tò">tan­
         <lb/>
        tò</expan>
       maior reſiſtentia ſpiritus vi­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.129.1.jpg" xlink:href="010/01/129/1.jpg" number="51"/>
        <lb/>
       ni O quantùm illa eſt magis
        <expan abbr="dẽ-ſa">den­
         <lb/>
        ſa</expan>
       , & conſtipata quàm iſte, ſci­
        <lb/>
       licèt ſi
        <expan abbr="ſumãtur">ſumantur</expan>
       moles æquales
        <lb/>
       eorumdem fluidorum, quantò
        <lb/>
       maior eſt corpulentia, & mate­
        <lb/>
       ria, quæ prędictum aqueum ſpa­
        <lb/>
       tium replet ea materia quæ molem ſpiritus vini oc­
        <lb/>
       cupat, & quia
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       ſpiritus vini ad
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       aquæ
        <lb/>
       eamdem proportionem habere aiunt, quam illius
        <lb/>
       raritas ad huius raritatem, igitur tantò magis diſtra­
        <lb/>
       hibilis, & minùs reſiſtens erit ſpiritus vini, quàm̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>