Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000191">
        <pb pagenum="42" xlink:href="010/01/050.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg43"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000192">
        <margin.target id="marg43"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000193">
        <emph type="center"/>
       PROP. XV.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000194">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Alia ratione, & experimento probare compresſionem par­
        <lb/>
       tium aquæ, & rerum in ea contentarum à pon­
        <lb/>
       dere ipſiuſmet aquæ.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000195">SIt fiſtula vitrea RVX vndique clauſa
        <expan abbr="præterquã">præterquam</expan>
        <lb/>
       in ſupremo orificio R, hæc verò aqua repleatur,
        <lb/>
       & in ea ampullula vitrea AD immerga­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.050.1.jpg" xlink:href="010/01/050/1.jpg" number="19"/>
        <lb/>
       tur ſitque ea plena aere, & eius pars ver­
        <lb/>
       ſus infimum orificium apertum D graui­
        <lb/>
       or ſit, ad hoc vt ampullula AD ſemper
        <lb/>
       inuerſo ſitu in ipſa aqua perſiſtat. </s>
       <s id="s.000196">in hac
        <lb/>
       machina obſeruatur quòd vexica vitrea
        <lb/>
       AD quò magis deprimitur infra ſupre­
        <lb/>
       mam aquæ libellam, vel potiùs ipſamet
        <lb/>
       aqua altiùs infunditur, & eleuatur, tune
        <lb/>
       eò magis aer in ampulla contentus con­
        <lb/>
       denſatur,
        <expan abbr="atq;">atque</expan>
       in minori ſpatio conſtrin­
        <lb/>
       gitur, & hoc fenſu ipſo patet dum aquą
        <lb/>
       ingreditur per orificium D atque colli
        <lb/>
       ampullæ particulam aliquam implet; quod verò hu­
        <lb/>
       iuſmodi aeris reſtrictio ſit effectus ponderis aquæ ſu­
        <lb/>
       premæ comprimentis ſenſu ipſo dignoſcitur,
        <expan abbr="">nam</expan>
       quò
        <lb/>
       magis aquæ ſuprema ſuperficies S eleuatur versùs R
        <lb/>
       ſemper magis, ac magis ſucceſſiuè aeris moles præ­
        <lb/>
       dicti tubuli conſtringitur ſubintrando nimirùm aqua
        <lb/>
       magis à C versùs B. </s>
       <s id="s.000197">Quòd verò hoc dependeat à
        <expan abbr="cõ-preſſione">con­
         <lb/>
        preſſione</expan>
       multiplicati ponderis aquæ ſubleuatæ alià </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>