Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000794">
        <pb pagenum="158" xlink:href="010/01/166.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg201"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000795">
        <margin.target id="marg200"/>
       Circumſtan­
        <lb/>
       tia notatu di­
        <lb/>
       gna in tali
        <lb/>
       experimen­
        <lb/>
       to affertur
        <lb/>
       ab aduerſa­
        <lb/>
       rio.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000796">
        <margin.target id="marg201"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000797">
        <emph type="center"/>
       PROP. LXXVIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000798">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Cauſa ſeparationis aerei cylindri è fundo vaſis eſt pondus
        <lb/>
       aquæ ambientis.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000799">INtelligatur denuò fiſtula RV plena aqua, in quą
        <lb/>
       exiſtat aereus cylindrus PORX in parte eius ſu­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.166.1.jpg" xlink:href="010/01/166/1.jpg"/>
        <lb/>
       prema operculo XR
        <lb/>
       clauſa, poſtea circa
        <expan abbr="pũ-ctum">pun­
         <lb/>
        ctum</expan>
       V
        <expan abbr="fixũ">fixum</expan>
       reuolua­
        <lb/>
       tur
        <expan abbr="deorsũ">deorsum</expan>
       fiſtula
        <expan abbr="trãſ-ferendo">tranſ­
         <lb/>
        ferendo</expan>
       nimirùm latus
        <lb/>
       VX in locis VF, VG,
        <lb/>
       VH, & VK,
        <expan abbr="manifeſtũ">manifeſtum</expan>
        <lb/>
       eſt, quod in ſitu VF pro
        <lb/>
       pter vaſis
        <expan abbr="inclinationẽ">inclinationem</expan>
        <lb/>
       ſuperficies PO aquæ
        <lb/>
       POSV non perſeuera­
        <lb/>
       bit in eodem ſitu incli­
        <lb/>
       nato, cùm aqua natura­
        <lb/>
       li inſtinctu æquabili ſi­
        <lb/>
       tu ad horizontem parallelo diſponi, redigique de­
        <lb/>
       beat, quaproptèr à ſitu decliui PO deſcendet inferiùs
        <lb/>
       versùs ſuperficiem BDA horizonti parallelam, veluti
        <lb/>
       exigit ſitus, & pendentia fiſtulæ VFR. </s>
       <s id="s.000800">Hinc ſequi­
        <lb/>
       tur, vt aqua excurrat ad occupandum
        <expan abbr="ſpatiũ">ſpatium</expan>
       ODAR,
        <lb/>
       à quo aer expulſus deueniet ad replendum ſpatium
        <lb/>
       ſupremum ab aqua derelictum, ſcilicèt PEBD. </s>
       <s id="s.000801">Pro­
        <lb/>
       grediamur modò ad ſituationem fiſtulæ
        <expan abbr="horizontalẽ">horizontalem</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>