Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000840">
        <pb pagenum="166" xlink:href="010/01/174.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg213"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000841">
        <margin.target id="marg213"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000842">Et hinc apertè conijcio non benè perceptum fuiſ­
        <lb/>
       ſe modum quomodò medium fluidum ſursùm impel­
        <lb/>
       lat
        <expan abbr="extrudatq;">extrudatque</expan>
       lignum minùs graue ipſa aqua, & ideò
        <lb/>
       operæpretium erit apertè, & diſtinctè hoc declarare. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000843">
        <emph type="center"/>
       PROP. LXXX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000844">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Niſi lignum, & ambiens aqua collateralis motibus contra­
        <lb/>
       rijs ſursùm, & deorsùm ſimul tempore moueri que­
        <lb/>
       ant, numquam lignum in aqua aſcendet.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.174.1.jpg" xlink:href="010/01/174/1.jpg"/>
      <p type="main">
       <s id="s.000845">SIt vas ABCD aqua plenum iņ
        <lb/>
       cuius fundo apponatur priſma
        <lb/>
       ligneum EFGB hìc adeſt aqua li­
        <lb/>
       gno incumbens AEFH, atque aqua
        <lb/>
       collateralis HFID, quæ comprimit
        <lb/>
       ſubiectum aqueum priſma FICG,
        <lb/>
       Dico primò, quod ſuperincumbens
        <lb/>
       aqua AEFH nequaquàm ſursùm impellit ſubiectum
        <lb/>
       lignum, imò id comprimit: neque præterea ſuperna
        <lb/>
       collateralis aqua HFID prædictum lignum eleuat,
        <lb/>
       ſed tantummodò æquilibratur cum collaterali aqua
        <lb/>
       AEFH. </s>
       <s id="s.000846">Tantummodò ad rem noſtram facit aquą,
        <lb/>
       quæ ad latus ipſius ligni apponitur, FGCI, & hæc
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       ſemper ſubleuare poteſt lignum BF, niſi habuerit
        <lb/>
       duas conditiones, primò vt aqua FC deſcenderę
        <lb/>
       deorsùm valeat, ſecundò vt eodem tempore eadem
        <lb/>
       aqua lignum GE impellere ſursùm poſſit. </s>
       <s id="s.000847">At quan­
        <lb/>
       dò huiuſmodi motus contrarij ob aliquod impedi­
        <lb/>
       mentum fieri ſimùl
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſunt, omninò lignum quie-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>