Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Page concordance

< >
Scan Original
81 35
82
83 36
84
85 37
86
87 38
88
89 39
90
91 40
92
93 41
94
95 42
96
97 43
98
99 44
100
101 43
102
103
104
105
106
107
108
109
110
< >
page |< < of 213 > >|
FED. COMMANDINI
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="71">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb file="0128" n="128" rhead="FED. COMMANDINI"/>
      ergo linea a g continenter in duas partes æquales diui-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-01a" xlink:href="note-0128-01"/>
      ſa, relinquetur tãdem pars aliqua n g, quæ minor eritl m.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Vtraque uero linearum a g, g b diuidatur in partes æqua-
       <lb/>
      les ipſi n g: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">per puncta diuiſionum plana oppoſitis pla-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-02a" xlink:href="note-0128-02"/>
      nis æquidiſtantia ducantur. </s>
      <s xml:space="preserve">erunt ſectiones figuræ æqua-
       <lb/>
      les, ac ſimiles ipſis a c e, b d f: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">totum priſma diuiſum erit
       <lb/>
      in priſmata æqualia, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſimilia: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ cum inter ſe congruãt;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">grauitatis centra ſibi ipſis congruentia, reſpondentiaq; </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      habebunt. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaq: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0128-01a" xlink:href="fig-0128-01"/>
      ſunt magnitudi-
       <lb/>
      nes quædã æqua-
       <lb/>
      les ipſi n h, & </s>
      <s xml:space="preserve">nu-
       <lb/>
      mero pares, qua-
       <lb/>
      rum centra gra-
       <lb/>
      uitatis in eadẽ re
       <lb/>
      cta linea conſti-
       <lb/>
      tuuntur: </s>
      <s xml:space="preserve">duæ ue-
       <lb/>
      ro mediæ æqua-
       <lb/>
      les ſunt: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quæ ex
       <lb/>
      utraque parte i-
       <lb/>
      pſarum ſimili --
       <lb/>
      ter æquales: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">æ-
       <lb/>
      quales rectæ li-
       <lb/>
      neæ, quæ inter
       <lb/>
      grauitatis centra
       <lb/>
      interiiciuntur.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">quare ex corolla-
       <lb/>
      rio quintæ pro-
       <lb/>
      poſitionis primi
       <lb/>
      libri Archimedis
       <lb/>
      de centro graui-
       <lb/>
      tatis planorum; </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudinis ex his omnibus compoſitæ
       <lb/>
      centrum grauitatis eſt in medio lineæ, quæ magnitudi-
       <lb/>
      num mediarum centra coniungit. </s>
      <s xml:space="preserve">at qui non ita res ha-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>