Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000177">
        <pb pagenum="38" xlink:href="010/01/046.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg39"/>
        <lb/>
       ratio vetat, quin pondere ſuo comprimat infimam ſu­
        <lb/>
       biectam laminulam eiuſdem fluidi quæ fundo vaſis
        <lb/>
       contigua eſt, quandoquidem minimè poſſunt ſupre­
        <lb/>
       mæ fluidi partes fundum vaſis comprimere abſquę
        <lb/>
       eo quod impellant, & ſtringant infimam eiuſdem flui­
        <lb/>
       di laminulam, cùm actio in diſtanti fieri non poſſit, ſed
        <lb/>
       contactu quodam remotiores impellendo eis conti­
        <lb/>
       guas ſubiectas partes, & hæ ſubſequentes ſerie qua­
        <lb/>
       dam ordinata quouſque fundum comprimant. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000178">
        <margin.target id="marg39"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000179">
        <emph type="center"/>
       PROP. XIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000180">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aqua vaſis fundum çomprimit ſua grauitate.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000181">SEd hoc euidentius ſic patebit, ſit fiſtula vitrea A
        <lb/>
       NO perpendiculariter ad horizontem erectą,
        <lb/>
       repleaturquè aqua, ſeù quolibet alio fluido cor­
        <lb/>
       pore, & ductis innumeris planis horizonti
        <expan abbr="æquidiſtã-tibus">æquidiſtan­
         <lb/>
        tibus</expan>
       ſubdiuidatur vniuerſum fluidum iņ
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.046.1.jpg" xlink:href="010/01/046/1.jpg" number="17"/>
        <lb/>
       laminas gracillimas ſeù membranas æquè
        <lb/>
       altas AB, BC, CD, DE, EF, FM, & MN. &
        <lb/>
       primò ſi verum eſt, vt aduerſarij credunt
        <lb/>
       aquam in ipſamet aqua collocatam
        <expan abbr="">non</expan>
       gra­
        <lb/>
       uitare, igitur ſuprema laminula aquea AB
        <lb/>
       prorſus
        <expan abbr="">non</expan>
       comprimet ſubiectam
        <expan abbr="membra-nã">membra­
         <lb/>
        nam</expan>
       aqueam BC, ſcilicet vim nullam ſuper eam exer­
        <lb/>
       cebit (hoc enim grauitatis nomen indicat) neque eam
        <lb/>
       deorſum impellet perinde ac ſi aqua ſuprema AB non
        <lb/>
       adeſſet, proindeque hæc non augebit grauitatem in­
        <lb/>
       ferioris laminæ BC, aliàs ſuprema aqua AB pondera-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>