Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001978">
        <pb pagenum="373" xlink:href="010/01/381.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg501"/>
        <lb/>
       Siverò prædicta cauitas priùs humectata, & made­
        <lb/>
       facta fuerit, & denuò exinanita ſubitò poſt
        <expan abbr="contactũ">contactum</expan>
        <lb/>
       multò altiùs, & celeriùs vſque ad G aqua perpendi­
        <lb/>
       cularitèr eleuatur, ac aſcendebat
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.381.1.jpg" xlink:href="010/01/381/1.jpg" number="133"/>
        <lb/>
       in priori caſu quando interna fi­
        <lb/>
       ſtulæ cauitas arida erat. </s>
       <s id="s.001979">Præterea
        <lb/>
       ſi poſt aquæ exuctionem transfe­
        <lb/>
       ratur fiſtula AB ab aqua ad
        <expan abbr="aerẽ">aerem</expan>
       ,
        <lb/>
       non ſecùs in ea perpendiculari­
        <lb/>
       ter erecta fixè retinetur eadem̨
        <lb/>
       aquæ moles in eodem ſitu, & al­
        <lb/>
       titudine CD, quàm priùs habe­
        <lb/>
       bat. </s>
       <s id="s.001980">Inſuper ſi eadem exigua fi­
        <lb/>
       ſtula interiùs madida, ſed exina­
        <lb/>
       nita contingat paruulam guttulam aquæ F in palmą
        <lb/>
       manus eleuatam, ſi immediatè poſt guttæ contactum
        <lb/>
       fiſtula citò eleuetur, tunc videmus aquam exuctam̨
        <lb/>
       non quieſcere in infimo fiſtulæ ſitu B, ſed vlteriùs
        <lb/>
       pauliſper ſursùm promoueri, excurrereque ſucce­
        <lb/>
       dente aere in eius infima parte. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001981">
        <margin.target id="marg501"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001982">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXXXIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001983">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aqua in fiſtulis non aſcendit ſpontè ſua à vi motiua particu­
        <lb/>
       larum eius impulſa, neque inſinuatur, retineturque
        <lb/>
       ibidem ab æquilibrio aeris, aut ab internis ca­
        <lb/>
       naliculi aſperitatibus.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001984">RElatis obſeruationibus
        <expan abbr="inquirendũ">inquirendum</expan>
       eſt, an præ­
        <lb/>
       dicta phænomena ſaluari poſſint ex noſtris, vel </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>