Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000752">
        <pb pagenum="149" xlink:href="010/01/157.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg188"/>
        <lb/>
       AGC eiuſdem olei aſcendentis neceſſariò explana­
        <lb/>
       tam, imò excauatam fore; quia ex hypotheſi pondus
        <lb/>
       ſpecificum aquæ ambientis ſuperat ſpecificam gra­
        <lb/>
       uitatem olei ABC; iam ſi eſt moles aquæ collateralis
        <lb/>
       FQPC æqualis medietati olei BGC, proculdubio
        <lb/>
       aqua FQPC grauior erit oleo BGC, vel ſi moles inę­
        <lb/>
       quales ſunt, aquæ momentum ſuperat olei
        <expan abbr="momentũ">momentum</expan>
       ,
        <lb/>
       hiſce verò inæqualibus ponderibus ineumbunt, &
        <lb/>
       ſubijciuntur moles aquæ æque ponderantes, vel æ­
        <lb/>
       qualium momentorum, ergo in ſiphone compoſito
        <lb/>
       ex cylindri portione aquea VXKL, & ex cylindri
        <lb/>
       portione EIKL compoſita ex aqua, & oleo inæqua­
        <lb/>
       liter premuntur partes aquæ ſubiectæ GPXI. quæ li­
        <lb/>
       bram conſtituunt, nempè aqua CPXK maiori niſu
        <lb/>
       comprimitur ab aqua FQPC, quam aqua GCKI pre­
        <lb/>
       matur ab oleo BGC minus graui, & ideò ex coroll pr.
        <lb/>
       10. oleum BGC ſursùm impelletur ab aqua ſubiecta
        <lb/>
       GIKC, & talis expreſſio fiet (ex prop. 51.) tanta vi,
        <lb/>
       quanta eſt grauitas exceſſus ponderis aquæ FQPC
        <lb/>
       ſupra grauitatem olei BGC. </s>
       <s id="s.000753">præterea quia aqua in­
        <lb/>
       ter EB, & LC dum fertur deorſum ad occupandum̨
        <lb/>
       ſpatium ab aſcendente oleo derelictum, neceſſariò
        <lb/>
       comprimit contunditque ſuperficiem collateralem̨
        <lb/>
       olei BC non duri, ſed cedentis, eſtque motus obli­
        <lb/>
       quus per ſuperficiem decliuem BC, ergo ſpatium̨,
        <lb/>
       ſeù alueus, per quod incumbens aqua pertranſirę
        <lb/>
       debet comprehenſum à ſuperficie aquæ FCK dire­
        <lb/>
       cto, & non impedito motu fluentis, & inclinatam de­
        <lb/>
       cliuemque olei BC ſuperficiem, continentèr magis </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>