Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002485">
        <pb pagenum="471" xlink:href="010/01/479.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg642"/>
        <lb/>
       hoc in ſequentibus quoque ſupponatur) ſi ſpatia æ­
        <lb/>
       qualia X, & Z ſursùm aſcendendo percurrerint AC
        <lb/>
       quidem tempore T, & DF tempore V; dico tempus
        <lb/>
       V ad T eſſe vt AB ad GB; quia per æqualia ſpatia X,
        <lb/>
       & Z in aqua eleuantur ſolida AC, & DF, ergo ſuis æ­
        <lb/>
       qualibus baſibus expellunt è locis ſupremis æquales
        <lb/>
       cylindros aqueos, & hæ æquales aquæ moles deor­
        <lb/>
       sùm
        <expan abbr="fluũt">fluunt</expan>
       per ſiphones tubicos excauatos æquè craſ­
        <lb/>
       ſos, ſcilicèt æqualium baſium, propterea quod baſes
        <lb/>
       BC, & EF æquales ſunt inter ſe, igitur ex ſiphonibus
        <lb/>
       tubicis inæqualium
        <expan abbr="altitudinũ">altitudinum</expan>
       ha­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.479.1.jpg" xlink:href="010/01/479/1.jpg" number="165"/>
        <lb/>
       bentibus orificia, ſeu baſes æqua­
        <lb/>
       les defluunt duæ aquæ moles inter
        <lb/>
       ſe æquales, ſed natura
        <expan abbr="prædictorũ">prædictorum</expan>
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg643"/>
        <lb/>
       ſiphonum exigit, vt tempus V, quo
        <lb/>
       data moles aquæ profluit ab orifi­
        <lb/>
       cio infimo ſiphonis ambientis cy­
        <lb/>
       lindrum DF ad tempus T, quo mo­
        <lb/>
       les aquæ illi æqualis defluit ex æ­
        <lb/>
       quali orificio ſiphonis ambientis
        <lb/>
       cylindrum AC, eamdem proportionem habeat, quam
        <lb/>
       altitudo GB ad DE, & in prædictis temporibus tan­
        <lb/>
       tumdem eleuantur cylindri, quantæ ſunt moles aquæ
        <lb/>
       ex vtriſque ſiphonibus effluxæ: igitur tempus V, quo
        <lb/>
       ſolidum DF eleuatur ad tempus T ſublimationis ſo­
        <lb/>
       lidi AC eamdem
        <expan abbr="proportionẽ">proportionem</expan>
       habebit, quam altitu­
        <lb/>
       do GC ad altitudinem DE. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002486">
        <margin.target id="marg642"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002487">
        <margin.target id="marg643"/>
       Pr. 223.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002488">Secundò ſint ijdem cylindri aqua grauiores; ſimi­
        <lb/>
       liter æquales aquæ moles ſursùm fluunt per ſiphones </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>