Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000606">
        <pb pagenum="121" xlink:href="010/01/129.jpg"/>
       quidnam admiſſo, vel negato prædicto peripatetico
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg150"/>
        <lb/>
       aſmpto ſubſequatur. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000607">
        <margin.target id="marg150"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000608">
        <emph type="center"/>
       PROP. LIX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000609">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aliter id ipſum ostendere, poſito, quòd aer vi leuitatis per
        <lb/>
       diuerſa media fluida aſcendat.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000610">SIt igitur idem mobile B, quod ſit lignum leuiſſi­
        <lb/>
       mum, vel veſica aere plena, impellaturque vſque
        <lb/>
       ad fundum vaſis DCFE cuius medietas infima reple­
        <lb/>
       atur aqua A, reliqua medietas ſuprema O repleatur
        <lb/>
       oleo, vel ſpiritu vini, & ponamus leuitatem aereæ
        <lb/>
       veſicæ B eſſe trium graduum, & leuitatem ſpiritus
        <lb/>
       vini duorum graduum, at leuitatem aquæ magis
        <expan abbr="dẽ-ſæ">den­
         <lb/>
        ſæ</expan>
       eſſe vnius gradus. </s>
       <s id="s.000611">Manifeſtum eſt, quòd reſiſten­
        <lb/>
       tia aquæ A, & partium tenacitas, quæ penetrari de­
        <lb/>
       bet à ligno, vel veſica B dùm ſursùm aſcendit, erit
        <expan abbr="tã-tò">tan­
         <lb/>
        tò</expan>
       maior reſiſtentia ſpiritus vi­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.129.1.jpg" xlink:href="010/01/129/1.jpg" number="51"/>
        <lb/>
       ni O quantùm illa eſt magis
        <expan abbr="dẽ-ſa">den­
         <lb/>
        ſa</expan>
       , & conſtipata quàm iſte, ſci­
        <lb/>
       licèt ſi
        <expan abbr="ſumãtur">ſumantur</expan>
       moles æquales
        <lb/>
       eorumdem fluidorum, quantò
        <lb/>
       maior eſt corpulentia, & mate­
        <lb/>
       ria, quæ prędictum aqueum ſpa­
        <lb/>
       tium replet ea materia quæ molem ſpiritus vini oc­
        <lb/>
       cupat, & quia
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       ſpiritus vini ad
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       aquæ
        <lb/>
       eamdem proportionem habere aiunt, quam illius
        <lb/>
       raritas ad huius raritatem, igitur tantò magis diſtra­
        <lb/>
       hibilis, & minùs reſiſtens erit ſpiritus vini, quàm̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>