Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000430">
        <pb pagenum="89" xlink:href="010/01/097.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg101"/>
        <lb/>
       ſa hæc motio naturalis cenſebitur, eò quòd pendet à
        <lb/>
       ſuo intrinſeco principio grauitatis; ſed noſtquam̨
        <lb/>
       pila terræ centrum attingit profectò
        <expan abbr="ibinõ">ibi non</expan>
       quieſcet;
        <lb/>
       nam impetus in præcedenti deſcenſu acquiſitus pi­
        <lb/>
       lam tranſportabit vltra centrum, excurretque versùs
        <lb/>
       Antipodas. </s>
       <s id="s.000431">modò in hoc excurſu cùm pila à centro
        <lb/>
       terræ recedat, procùl dubio ſurſum
        <expan abbr="aſcẽdet">aſcendet</expan>
       vocatur­
        <lb/>
       que prædictus aſcenſus violentus motus, & contrą
        <lb/>
       eius naturam, & tamen ab operatione naturali de­
        <lb/>
       ſcenſus dependet. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000432">
        <margin.target id="marg101"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000433">Idipſum alijs exemplis, quæ facilè poſſunt expe­
        <lb/>
       riri, confirmari poteſt. </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.097.1.jpg" xlink:href="010/01/097/1.jpg" number="38"/>
      <p type="main">
       <s id="s.000434">Sit vas aqua plenum RSXV & ha­
        <lb/>
       beatur quoque cylindrus ligneus
        <lb/>
       EF, qui in aqua demerſus non de­
        <lb/>
       mergetur integrè infra ſupremam li­
        <lb/>
       bellam aquæ RS, ſed remanebit ali­
        <lb/>
       qua eius pars GE eminens ſuprą
        <lb/>
       aquæ libellam, propterea quòd li­
        <lb/>
       gnum minùs graue eſt ſpecie, quàm
        <lb/>
       ipſa aqua, (vt Archimedes ait.)
        <lb/>
       Si poſtea eumdem ligneum cylindrum extra aquam̨
        <lb/>
       ſubleuauero vſque ad ſitum AB, & hinc liberè eum
        <lb/>
       deſcendere permittam, is profectò non conſiſtet, ne­
        <lb/>
       què quieſcet in ſitu EF,
        <expan abbr="">nam</expan>
       impetus acquiſitus in de­
        <lb/>
       ſcenſu per aerem profundiùs infra aquæ libellam̨
        <lb/>
       motu violento cylindrum immittet vſque ad ſitum̨
        <lb/>
       CD & hinc denuò aſcendendo tranſgreſſo ſitu æqui­
        <lb/>
       librij EF reſiliet omninò extra aquam propè ſitum̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>