Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Page concordance

< >
Scan Original
171 30
172
173 31
174
175 32
176
177 33
178
179 34
180
181 35
182
183 36
184
185 37
186
187 38
188
189 39
190
191 40
192
193 41
194
195 42
196
197 43
198
199 44
200
< >
page |< < of 213 > >|
FED. COMMANDINI
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="71">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb file="0128" n="128" rhead="FED. COMMANDINI"/>
      ergo linea a g continenter in duas partes æquales diui-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-01a" xlink:href="note-0128-01"/>
      ſa, relinquetur tãdem pars aliqua n g, quæ minor eritl m.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Vtraque uero linearum a g, g b diuidatur in partes æqua-
       <lb/>
      les ipſi n g: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">per puncta diuiſionum plana oppoſitis pla-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0128-02a" xlink:href="note-0128-02"/>
      nis æquidiſtantia ducantur. </s>
      <s xml:space="preserve">erunt ſectiones figuræ æqua-
       <lb/>
      les, ac ſimiles ipſis a c e, b d f: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">totum priſma diuiſum erit
       <lb/>
      in priſmata æqualia, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſimilia: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ cum inter ſe congruãt;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">grauitatis centra ſibi ipſis congruentia, reſpondentiaq; </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      habebunt. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaq: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0128-01a" xlink:href="fig-0128-01"/>
      ſunt magnitudi-
       <lb/>
      nes quædã æqua-
       <lb/>
      les ipſi n h, & </s>
      <s xml:space="preserve">nu-
       <lb/>
      mero pares, qua-
       <lb/>
      rum centra gra-
       <lb/>
      uitatis in eadẽ re
       <lb/>
      cta linea conſti-
       <lb/>
      tuuntur: </s>
      <s xml:space="preserve">duæ ue-
       <lb/>
      ro mediæ æqua-
       <lb/>
      les ſunt: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quæ ex
       <lb/>
      utraque parte i-
       <lb/>
      pſarum ſimili --
       <lb/>
      ter æquales: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">æ-
       <lb/>
      quales rectæ li-
       <lb/>
      neæ, quæ inter
       <lb/>
      grauitatis centra
       <lb/>
      interiiciuntur.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">quare ex corolla-
       <lb/>
      rio quintæ pro-
       <lb/>
      poſitionis primi
       <lb/>
      libri Archimedis
       <lb/>
      de centro graui-
       <lb/>
      tatis planorum; </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudinis ex his omnibus compoſitæ
       <lb/>
      centrum grauitatis eſt in medio lineæ, quæ magnitudi-
       <lb/>
      num mediarum centra coniungit. </s>
      <s xml:space="preserve">at qui non ita res ha-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>