Agricola, Georg, De re metallica Libri XII, Quibus Officia, Instrumenta, Machinae, ac omnia ..., 1556

Page concordance

< >
< >
page |< < of 599 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap id="N10018">
      <p id="N101C3" type="main">
       <s id="N102C4">
        <pb xlink:href="001/01/005.jpg"/>
       minenſem, qui ſolus uerba uerſu incluſit. </s>
       <s id="N10303">Sunt alij multi de hac re libri, ſed
        <lb/>
       omnes obſcuri: quod ſcriptores iſti res alienis, non proprijs uocabulis no­
        <lb/>
       minent: & quod alij alijs atque alijs uocabulis, à ſe confictis, utantur, cum res
        <lb/>
       non mutent. </s>
       <s id="N1030C">Iſti magiſtri ſuis diſcipulis uias tradunt, quibus progreſſi uilia
        <lb/>
       metalla uarijs modis cocta corrumpant, &
        <expan abbr="quodãmodo">quodammodo</expan>
       in primam rerum
        <lb/>
       materiam reducant, eaque ratione id, quod in ipſis redundat, auferant: quod
        <lb/>
       deficit, compleant: atque precioſa, hoc eſt aurum & argentum, ex eis confici­
        <lb/>
       ant, quæ in catillis aut catinis perdurent, hæc facere poſſint necne poſſint,
        <lb/>
       non decerno: quia enim tot ſcriptores omni nobis aſſeueratione affirmant
        <lb/>
       ſe eò perueniſſe, quò curſum ſuum dirigebant, eis fides eſſe uidetur adhiben
        <lb/>
       da: quia nullos ex hac arte quondam diuites eſſe factos ſcriptum legimus,
        <lb/>
       nec nunc fieri uidemus, cùm tot ubiuis gentium fuerint, & ſint chymiſtæ, o­
        <lb/>
       mnesque omnes induſtriæ neruos dies noctesque contendant, ut maximos au
        <lb/>
       ri & argenti aceruos conſtruere poſſint, res in dubium uocatur: ſed ut ea fue
        <lb/>
       rit ſcriptorum indiligentia, ut nomina magiſtrorum, qui ex hoc opificio ma
        <lb/>
       gnam pecuniam
        <expan abbr="cõſecuti">conſecuti</expan>
       ſunt, memoriæ non tradiderint, certe diſcipuli de­
        <lb/>
       creta eorum uel non cognoſcunt, uel cognita non ſeruant. </s>
       <s id="N10331">Nam ſi ea perci­
        <lb/>
       perent, cùm tam multi fuerint, & ſint: oppida iam diu auro & argento reple­
        <lb/>
       uiſſent: quorum uanitatem etiam libri declarant, in quibus Platonis & Ari­
        <lb/>
       ſtotelis, aliorumque philoſophorum nomina inſcribunt, ut iſtæ glorioſæ in­
        <lb/>
       ſcriptiones ſpecie doctrinæ uiris ſimplicibus imponant. </s>
       <s id="N1033C">Eſt alterum genus
        <lb/>
       chymiſtarum, quod uilium metallorum ſubſtantiam non immutat, ſed ipſa
        <lb/>
       uel auri uel argenti colore tingit, & noua forma induit: ut ca uideantur eſſe
        <lb/>
       quæ
        <expan abbr="">non</expan>
       ſunt: qua forma ignis calore de eis, tanque aliena ueſte detracta in ſu­
        <lb/>
       am redeunt ſpeciem: qui, quia decipiunt,
        <expan abbr="">non</expan>
       ſolum ſummo in odio ſunt, ſed
        <lb/>
       eorum fraus capite plectitur. </s>
       <s id="N10351">Nec minus fraudem capitalem admittit tertium
        <lb/>
       chymiſtarum genus: quod auri uel argenti particulam, in aliquo carbone in­
        <lb/>
       cluſam, in catinum conijciens fingit ſe additamentis, quæ uim eliciendi ha­
        <lb/>
       beant, admiſtis conficere uel aurum ex auripigmento, uel argentum ex plum
        <lb/>
       bo candido ſimilibusque. </s>
       <s id="N1035C">Verùm de arte chymica, ſi modo ars eſt, aliàs plu­
        <lb/>
       ra nunc ad metallicam reuertar: quoniam eam integram nulli ſcriptores lite
        <lb/>
       ris mandarunt, ac exteræ nationes & gentes noſtram linguam non intelli­
        <lb/>
       gunt, & ſi eam intelligerent, exiguam artis partem ex noſtris iſtis ſcriptori­
        <lb/>
       bus poſſent diſcere, hos duodecim libros Dere metallica conſcripſi: quo
        <lb/>
       rum PRIMVS habet ea quæ contra hanc
        <expan abbr="artẽ">artem</expan>
       & metalla atque metallicos, uel
        <lb/>
       ab ijſdem dici poſſunt: SECVNDVS metallicum informat, & .n ſermonem,
        <lb/>
       qui haberi ſolet de uenis inueniendis, dilabitur. </s>
       <s id="N10371">TERTIVS eſt de uenis &
        <lb/>
       fibris, eorumque
        <expan abbr="cõmiſſuris">commiſſuris</expan>
       . </s>
       <s id="N1037A">QVARTVS explicat rationem dimetiendi ue­
        <lb/>
       nas, atque etiam expromit officia metallica. </s>
       <s id="N1037F">QVINTVS foſſionem uenarum
        <lb/>
       & artem menſoris docet. </s>
       <s id="N10384">SEXTVS deſcribit inſtrumenta & machinas me
        <lb/>
       tallicas. </s>
       <s id="N10389">SEPTIMVS eſt de experimento uenarum. </s>
       <s id="N1038C">OCTAVVS præcipit
        <lb/>
       de opificio uenæ urendæ, contundendæ, lauandæ, torrendæ. </s>
       <s id="N10391">NONVS ex­
        <lb/>
       coquendarum uenarum rationem exponit. </s>
       <s id="N10396">DECIMVS rei metallicæ ſtudi
        <lb/>
       oſos inſtruit ad munus diſcernendi
        <expan abbr="argẽtum">argentum</expan>
       ab auro, atque plumbum ab co­
        <lb/>
       dem & argento. </s>
       <s id="N103A1">VNDECIMVS tradit uias ſeparandi argentum ab ære. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>