Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Page concordance

< >
Scan Original
71 30
72
73 37
74
75 32
76
77 25
78
79 34
80
81 35
82
83 36
84
85 37
86
87 38
88
89 39
90
91 40
92
93 41
94
95 42
96
97 43
98
99 44
100
< >
page |< < (2) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="9">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="2" file="0015" n="15" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      loq; </s>
      <s xml:space="preserve">lineæ ſumptæ circulus deſcribatur. </s>
      <s xml:space="preserve">cadet ergo ipſius
       <lb/>
      circunferentia partim
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0015-01a" xlink:href="fig-0015-01"/>
      extra lineam a b c d, par
       <lb/>
      tim intra; </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam ea,
       <lb/>
      quæ ex centro quibuſ-
       <lb/>
      dam quidem à puncto
       <lb/>
      k ad ipſam ductis eſtma
       <lb/>
      ior; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quibuſdam mi-
       <lb/>
      nor. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaq; </s>
      <s xml:space="preserve">ſit circuli de-
       <lb/>
      ſcripti circunferentia
       <lb/>
      fb h: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ex b ad k ducta
       <lb/>
      linea, iungãtur fk k h e,
       <lb/>
      quæ angulos æquales faciant. </s>
      <s xml:space="preserve">deſcribatur autem & </s>
      <s xml:space="preserve">ex cen
       <lb/>
      tro k circunferentia quædam x o p in plano, & </s>
      <s xml:space="preserve">in humido.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">ergo partes humidi, quæ ſunt ad circunferentiam x o p æ-
       <lb/>
      qualiter iacent, ac continuatæ inter ſe ſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">premũtur qui
       <lb/>
      dem partes, quæ ad x o circunferentiam, humido, quod lo
       <lb/>
      co a b continetur: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ uero ad circunferentiam o p pre-
       <lb/>
      muntur humido, quod continetur b e. </s>
      <s xml:space="preserve">inæqualiter igitur
       <lb/>
      premuntur partes humidi ad cir cunferentiã x o, & </s>
      <s xml:space="preserve">ad o p. </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      quare minus preſſæ à magis presſis expellentur. </s>
      <s xml:space="preserve">non er-
       <lb/>
      go conſiſtet humidum. </s>
      <s xml:space="preserve">Atqui ponebatur conſiſtens, & </s>
      <s xml:space="preserve">ma
       <lb/>
      nens. </s>
      <s xml:space="preserve">neceſſarium eſt igitur lineam a b c d eſſe circuli cir
       <lb/>
      cunferentiam, cuius centrum k. </s>
      <s xml:space="preserve">Similiter autem demon-
       <lb/>
      ſtrabitur, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſi quomodocunque aliter ſuperficies humidi
       <lb/>
      plano ſecta fuerit per centrum terræ ſectionem circuli cir
       <lb/>
      cunferentiam eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">centrum ipſius eſſe, quod & </s>
      <s xml:space="preserve">terræ cen
       <lb/>
      trum. </s>
      <s xml:space="preserve">Ex quibus conſtat ſuperficiem humidi conſiſtentis,
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0015-01a" xlink:href="note-0015-01"/>
      atque manentis ſphæricam eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">eius ſphæræ centrum
       <lb/>
      idem, quod centrum terræ: </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam eiuſmodi eſt, ut ſecta
       <lb/>
      per idem ſemper punctum ſectionem faciat circuli circun
       <lb/>
      ferentiam, centrum habentis punctum illud, per quod ipſa
       <lb/>
      plano ſecatur.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0015-01" xlink:href="fig-0015-01a">
       <image file="0015-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0015-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0015-01" xlink:href="note-0015-01a" xml:space="preserve">Prima hu
       <lb/>
      ius.</note>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>