Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[1. Figure]
[2. Figure]
[3. Figure]
[4. Figure]
[5. Figure]
[6. Figure]
[7. Figure]
[8. Figure]
[9. Figure]
[10. Figure]
[11. Figure]
[12. Figure]
[13. Figure]
[14. Figure]
[15. Figure]
[16. Figure]
[17. Figure]
[18. Figure]
[19. Figure]
[20. Figure]
[21. Figure]
[22. Figure]
[23. Figure]
[24. Figure]
[25. Figure]
[26. Figure]
[27. Figure]
[28. Figure]
[29. Figure]
[30. Figure]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000082">
        <pb pagenum="14" xlink:href="010/01/022.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg14"/>
        <lb/>
       eſt cylindri IG, intelligatur aqua primò eleuari iņ
        <lb/>
       ſitu T & deprimi in dextro canali in G, & hinc eleua­
        <lb/>
       ta aqua ad I deſcendat à T ad X coniungantur quę
        <lb/>
       duæ rectæ lineæ AG, & BH ſe ſecantes in M, eritque
        <lb/>
       punctum Min horizontali EL conſtitutum, propterea
        <lb/>
       quod duo cylindri aquæ AB, & HG æquales ſunt in­
        <lb/>
       ter ſe, cum ſemiſſes ſint cylindrorum æqualium TX &
        <lb/>
       IG, ergo altitudo AB ad HG eſt vt eiuſdem cylindri
        <lb/>
       baſis H ad baſim A: eadem ratione AE ad LG erit vt
        <lb/>
       baſis H ad
        <expan abbr="basĩ">basim</expan>
       A quare altitudo AE ad LG erit vt AB
        <lb/>
       ad HG,
        <expan abbr="sũq;">sunque</expan>
       duæ rectæ lineæ AE & GL
        <expan abbr="perpẽdicula">perpendicula</expan>
        <lb/>
       res ad
        <expan abbr="horizontalẽ">horizontalem</expan>
       FG, vel EL, & ideò inter ſe paral­
        <lb/>
       lelæ, ergo ob ſimilitudinem triangulorum vt AM ad
        <lb/>
       MG ita erit BM ad MH, nec non EM ad ML, & ideo
        <lb/>
       rectæ AG, BH, & EL ſe mutuo ſecabunt in eodem̨
        <lb/>
       puncto M. poſtea vt moles aquæ XBF vnà cum GHI
        <lb/>
       ad molem aquæ IHG ita fiat diſtantia HB ad BQ, &
        <lb/>
       diuidendo, vt moles aquæ XBF ad GHI ita erit di­
        <lb/>
       ſtantia HQ ad QB, ideoque ex elementis mechanicis
        <lb/>
       punctum Q erit centrum grauitatis aquæ XBF vnà
        <lb/>
       cum GHI. quando verò aqua erat in ſummitate T &
        <lb/>
       canalis GLV omninò exhauſtus erat, tunc quidem̨
        <lb/>
       centrum grauitatis totius aquæ TAF perſiſtens iņ
        <lb/>
       puncto A medio eiuſdem canalis perindè operare­
        <lb/>
       tur ac ſi ſuſpenſus fuiſſet cylindrus èx puncto A: de­
        <lb/>
       preſſa poſtmodum aqua vſque ad Y & eleuata vſque
        <lb/>
       ad L in oppoſito canali, denuo centrum grauitatis re­
        <lb/>
       pertum prædictæ aquæ exiſtet in puncto R & tandem
        <lb/>
       depreſſa aqua vſque ad A in primo caſu & vſque ad </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>