Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 161]
[Figure 162]
[Figure 163]
[Figure 164]
[Figure 165]
[Figure 166]
[Figure 167]
[Figure 168]
[Figure 169]
[Figure 170]
[Figure 171]
[Figure 172]
[Figure 173]
[Figure 174]
[Figure 175]
[Figure 176]
[Figure 177]
[Figure 178]
[Figure 179]
[Figure 180]
[Figure 181]
[Figure 182]
[Figure 183]
[Figure 184]
[Figure 185]
[Figure 186]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002465">
        <pb pagenum="467" xlink:href="010/01/475.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg637"/>
        <lb/>
       FBAG, quæ æqualibus motibus inter ſe contrarijs
        <lb/>
       mouentur, tantumdem enim ſolidum aſcendit, quan­
        <lb/>
       tum aqua collateralis deprimi­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.475.1.jpg" xlink:href="010/01/475/1.jpg" number="163"/>
        <lb/>
       tur: & ſiquidem ſolidum eiuſ­
        <lb/>
       dem grauitatis ſpecificæ, ac a­
        <lb/>
       qua fuerit, tunc perindè eſt ac
        <lb/>
       ſi portio aquea FBAG eſſet e­
        <lb/>
       iuſdem ſubſtantiæ, ac lignum̨
        <lb/>
       BEQA, vel è contrà lignum eſ­
        <lb/>
       ſet aqua, & tunc patet, quod
        <lb/>
       centrum grauitatis aggregati
        <lb/>
       ex ligno, & aqua collaterali ei
        <lb/>
       æquali inſiſtet præcisè perpen­
        <lb/>
       dicularitèr ſuper libræ centrum, ſeu fulcimentum B,
        <lb/>
       & ideò nulla ratio ſuadet, quod prædictum æquili­
        <lb/>
       brium alteretur, & proindè neque lignum aſcendet,
        <lb/>
       neque aqua deprimetur, vel è contrà, ſed in
        <expan abbr="eodẽ">eodem</expan>
       ſi­
        <lb/>
       tu intra fluidum fixè perſiſtet. </s>
       <s id="s.002466">Si verò lignum minùs
        <lb/>
       graue ſpecie fuerit, quam aqua collateralis, tunc
        <lb/>
       patet, quod centrum communis grauitatis ſolidi, &
        <lb/>
       fluidi non inſiſtet vt priùs perpendicularitèr ſuprą
        <lb/>
       fulcimentum B libræ ſubiectæ, ſed cadet vltra ipſum
        <lb/>
       versùs F, & tunc iuxtà naturam penduli libram FE
        <lb/>
       flectetur, vel potiùs in ſiphone aqua deſcendet, &
        <lb/>
       lignum eleuabitur. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002467">
        <margin.target id="marg637"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002468">Id quod dictum eſt de radio phyſico, ſeù ſe­
        <lb/>
       ctore FE, dicendum eſt de reliquis omnibus partibus
        <lb/>
       tùm aquæ ambientis, cùm cylindri lignei, vndè con­
        <lb/>
       ſtituuntur innumeræ libræ, ſeù potiùs libra ſuperfi-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>