Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <pb pagenum="222" xlink:href="010/01/230.jpg"/>
      <p type="main">
       <s id="s.001143">
        <arrow.to.target n="marg295"/>
        <lb/>
       quouſque infima mercurij
        <lb/>
       libella ſit LO, & ſuprema
        <lb/>
       ſuperficies eiuſdem mer­
        <lb/>
       curij ſtagnantis ſit H reli­
        <lb/>
       cto nempè ſpatio vacuo
        <lb/>
       DABH, quia verò cylin­
        <lb/>
       drus aereus DI dilatatur,
        <lb/>
        <expan abbr="explicaturq;">explicaturque</expan>
       pro eius ge­
        <lb/>
       nio in ſpatio vacuo
        <expan abbr="ibidẽ">ibidem</expan>
        <lb/>
       relicto, fit vt poſſit
        <expan abbr="ali-quãdo">ali­
         <lb/>
        quando</expan>
       poſt eius dilatatio
        <lb/>
       nem integrè, & totalitèr
        <lb/>
       occupare
        <expan abbr="ſpatiũ">ſpatium</expan>
       DABH,
        <lb/>
       & tunc cum
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſit am­
        <lb/>
       pliùs explicari ſua virtute
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.230.1.jpg" xlink:href="010/01/230/1.jpg" number="90"/>
        <lb/>
       elatere non impellet deorsùm ſuperficiem hydrar­
        <lb/>
       gyri H, & ideò ſumma altitudo mercurij HO erit
        <lb/>
       inalterata, ſcilicèt omnium maxima earum, quæ fie­
        <lb/>
       ri poſſunt vnius cubiti & quadrantis proximè, & tunc
        <lb/>
       experientia conſtat aerem DI maximè dilatatum in­
        <lb/>
       tra ſpatium DABH occupare locum 180. maiorem̨
        <lb/>
       quam prius. </s>
       <s id="s.001144">ſuppoſita hac cognitione ab experientia
        <lb/>
       deducta denuò operatio repetatur, & conſtat quod
        <lb/>
       omnes moles aeris non excedentes ſpatium DI non
        <lb/>
       depriment mediocrem mercurij eleuationem OH; &
        <lb/>
       è contrà omnes aeris moles excedentes DI
        <expan abbr="cõprimẽt">compriment</expan>
        <lb/>
       mercurium efficientque altitudinem OK minorem̨
        <lb/>
       menſura conſueta vnius cubiti, & quadrantis proxi­
        <lb/>
       mè, & hoc profectò non fuiſſe à doctiſſimo viro ani-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>