Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001935">
        <pb pagenum="364" xlink:href="010/01/372.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg490"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001936">
        <margin.target id="marg489"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001937">
        <margin.target id="marg490"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001938">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXXXI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001939">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Declaratur quemadmodum lamina gracilis aqua grauior
        <lb/>
       ſpecie foueam efficit in aqua dum innatat, & quare
        <lb/>
       monticuli illi aquei non decidant.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001940">PRo clariori eiuſdem problematis intelligentią
        <lb/>
       inquirenda eſt ratio alterius effectus, qui in flui­
        <lb/>
       dis obſeruatur: in vaſe BCEI
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.372.1.jpg" xlink:href="010/01/372/1.jpg" number="128"/>
        <lb/>
       aqua pleno applicetur graci­
        <lb/>
       liſſima lamina ænea FG ho­
        <lb/>
       rizontalitèr, hæc quidem ſi
        <lb/>
       arida fuerit licèt grauior ſpe
        <lb/>
       cie ſit ipſa aqua, non omninò
        <lb/>
       demergetur, nec ad fundum vaſis feretur, ſed
        <expan abbr="deſcẽ-det">deſcen­
         <lb/>
        det</expan>
       infra ſupremam libellam aquæ IB, ibique inna­
        <lb/>
       tabit efficiendo argines aqueos tumidos, & eleuatos
        <lb/>
       GAB, & IF, qui non ſecus, ac ſi eſſent parietes im­
        <lb/>
       pediunt effluxum ſupremæ aquæ AB vt nequeat
        <expan abbr="de-ſcẽdere">de­
         <lb/>
        ſcendere</expan>
       in profunda fouea IFGA genita à depreſſio­
        <lb/>
       ne eiuſdem laminæ: & hìc anima deuertendum eſt ca­
        <lb/>
       uitatem, ſeu puteum IFGA effici tunc ſolummodò,
        <lb/>
       quando excurrit ad prædictum ſpatium replendum̨
        <lb/>
       aliquod fluidum leuius, ſed non homogeneum ipſi
        <lb/>
       aquæ veluti eſt aer, vel vacuum Torricellianum: at
        <lb/>
       adueniente aqua, vel fluido aquæ
        <expan abbr="naturã">naturam</expan>
       participan­
        <lb/>
       te, vt eſt vinum, tunc margines aquei GAB, & IF
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       perſiſtent, ſed diſrumpentur, & deorsùm dilapſi fo­
        <lb/>
       ueam replebunt. </s>
       <s id="s.001941">Præterea notandum eſt fieri noņ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>