Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 71]
[Figure 72]
[Figure 73]
[Figure 74]
[Figure 75]
[Figure 76]
[Figure 77]
[Figure 78]
[Figure 79]
[Figure 80]
[Figure 81]
[Figure 82]
[Figure 83]
[Figure 84]
[Figure 85]
[Figure 86]
[Figure 87]
[Figure 88]
[Figure 89]
[Figure 90]
[Figure 91]
[Figure 92]
[Figure 93]
[Figure 94]
[Figure 95]
[Figure 96]
[Figure 97]
[Figure 98]
[Figure 99]
[Figure 100]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000204">
        <pb pagenum="45" xlink:href="010/01/053.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg46"/>
        <lb/>
       cet exceſſus quo pondus eius abſolutum ſuperat gra­
        <lb/>
       uitatem aquæ eiuſdem molis; quapropter verum
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       eſt aquam C in ipſamet aqua conſtitutam, nullam
        <expan abbr="cõ-preſſionem">con­
         <lb/>
        preſſionem</expan>
       , aut grauitatem exercere. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000205">
        <margin.target id="marg46"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens ponde­
        <lb/>
       rat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000206">
        <emph type="center"/>
       PROP. XVII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000207">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Idipſum alia ratione demonſtrare.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000208">VAs RO repleatur aqua, in eaque immergatur
        <lb/>
       pila ferrea BA quæ filo aliquo DA ſuſtineatur
        <lb/>
       ne ad fundum vaſis deſcendat. </s>
       <s id="s.000209">Manifeſtum eſt
        <expan abbr="potẽ-tiam">poten­
         <lb/>
        tiam</expan>
       D filum, & pilam retinentem æquari ei graui­
        <lb/>
       tati quam ipſa pila in aqua exercet, & quia in vaſe
        <lb/>
       aqueo RO deficit præcisè tanta aquæ quantitas,
        <expan abbr="quã-tum">quan­
         <lb/>
        tum</expan>
       eſt ſpatium, quod corpus graue A in ipſa oc­
        <lb/>
       cupat, collocatur verò intra aquam ne dum grauę
        <lb/>
       AB, ſed etiam defectus molis aquæ æqualis eidem̨
        <lb/>
       AB quare ſumma poſitiuę grauitatis AB vnà cum de­
        <lb/>
       fectiuo pondere molis aquæ expulſæ à loco AB, ſci­
        <lb/>
       licet exceſſus ponderis AB ſupra pondus molis aquæ
        <lb/>
       æqualis pilæ AB æqualis erit ponderi quod exercet
        <lb/>
       pila AB in aqua ergò ſi huiuſmodi aquæ moles ex ſui
        <lb/>
       natura nil in aqua ponderat quando tollitur a ſpatio
        <lb/>
       AB moles aquea, quæ ipſum replebat reuerà tollitur
        <lb/>
       res non grauis, & quæ nil omninò ponderat; igitur à
        <lb/>
       pondere abſoluto ipſius AB, & à ſpatio ab ea occu­
        <lb/>
       pato nihilum, ſeù nulla grauitas ſubtrahitur, quando
        <lb/>
       verò ab abſoluta grauitate IK pilæ AB nil prorſus
        <lb/>
       tollitur, remanet eiuſdem gradus, ac proindè pon-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>