Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 81]
[Figure 82]
[Figure 83]
[Figure 84]
[Figure 85]
[Figure 86]
[Figure 87]
[Figure 88]
[Figure 89]
[Figure 90]
[Figure 91]
[Figure 92]
[Figure 93]
[Figure 94]
[Figure 95]
[Figure 96]
[Figure 97]
[Figure 98]
[Figure 99]
[Figure 100]
[Figure 101]
[Figure 102]
[Figure 103]
[Figure 104]
[Figure 105]
[Figure 106]
[Figure 107]
[Figure 108]
[Figure 109]
[Figure 110]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001301">
        <pb pagenum="253" xlink:href="010/01/261.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg338"/>
        <lb/>
       reæ L, quæ priùs æquè rara erat cum ſuo ambientę,
        <lb/>
       ſed tribui de bet portioni aereæ A, quæ inſinuata eſt
        <lb/>
       in eodem ſpatio L, in quo reliqua pars aeris contine­
        <lb/>
       batur; Poſtea quia HE eſt pondus molis aquæ PQ,
        <lb/>
       quæ ęqualis eſt moli BA
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.261.1.jpg" xlink:href="010/01/261/1.jpg" number="101"/>
        <lb/>
       LCF, & EO eſt
        <expan abbr="põdus">pondus</expan>
       mo­
        <lb/>
       lis aquæ RS æqualis inte­
        <lb/>
       græ pilæ contuſæ BLCF; i­
        <lb/>
       gitur differentiale pondus
        <lb/>
       HO pertinet ad
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       VX,
        <lb/>
        <expan abbr="nẽpè">nempè</expan>
       ad
        <expan abbr="differẽtiã">differentiam</expan>
       aquę PQ
        <lb/>
       ſupra RS, quę æqualis eſt
        <lb/>
       aeri A inſinuato intra
        <expan abbr="ſpa-tiũ">ſpa­
         <lb/>
        tium</expan>
       L; igitur habemus duo
        <lb/>
       corpora inter ſe æqualia mole
        <expan abbr="nẽpè">nempè</expan>
       aqua VX, & aer
        <lb/>
       A, horum autem pondera abſoluta, ex Archimedę,
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg339"/>
        <lb/>
       eamdem proportionem habent, quam eorum gra­
        <lb/>
       uitates in ſpecie; igitur pondus HO ad OM ſiuę
        <lb/>
       ad ei æquale EN, eamdem
        <expan abbr="proportionẽ">proportionem</expan>
       habet,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
       grauitas in ſpecie ipſius aquæ ad grauitatem ſpecifi­
        <lb/>
       cam aeris, reperta autem fuit EN grauitas molis ae­
        <lb/>
       ris A ob contuſionem inſinuati intra L, igitur neceſ­
        <lb/>
       ſariò pondus HO tribui debet aqueæ moli VX. ſi po­
        <lb/>
       ſtea ſumatur moles aquæ Y ad quam aquæ moles VX
        <lb/>
       eamdem proportionem habeat, quam HO ad OM,
        <lb/>
       patet eamdem grauitatem habere aquam Y ac aer A.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001302">His demonſtratis referam iam experimentum factum
        <lb/>
       in noſtra Academia experimentali Medicea; pon­
        <lb/>
       dus in aere totius pilæ, & aeris BALCF fuit GE gra-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>