Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <pb xlink:href="010/01/575.jpg"/>
      <p type="main">
       <s id="s.003025">
        <emph type="center"/>
       INDEX
        <emph.end type="center"/>
        <emph type="center"/>
       RERVM PRÆCIPVARVM.
        <emph.end type="center"/>
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003026">
        <emph type="italics"/>
       AQua vaſis fundum ſua gra­
        <lb/>
       uitate comprimit. </s>
       <s id="s.003027">fol.
        <emph.end type="italics"/>
       38. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003028">
        <emph type="italics"/>
       Aqua, & quodlibet ſolidum in ipſa­
        <lb/>
       met aqua demerſum vndique
        <expan abbr="cõ-primitur">com­
         <lb/>
        primitur</expan>
       . </s>
       <s id="s.003029">fol.
        <emph.end type="italics"/>
       59. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003030">
        <emph type="italics"/>
       Et quomodolibet reuoluta graui­
        <lb/>
       tatem exercet.
        <emph.end type="italics"/>
       73. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003031">
        <emph type="italics"/>
       Aqua vi glutinis parumper reſi­
        <lb/>
       ſtit penetrationi corporum per
        <lb/>
        <expan abbr="">eam</expan>
       excurrentium.
        <emph.end type="italics"/>
       331. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003032">
        <emph type="italics"/>
       Et parum condenſatur ob lanugi­
        <lb/>
       nis ceſſionem.
        <emph.end type="italics"/>
       333. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003033">
        <emph type="italics"/>
       Aquæ particulæ ſuperficiales poſ­
        <lb/>
       ſunt rotando altius eleuari pa­
        <lb/>
       rieti vaſis adhærendo à vi pon­
        <lb/>
       deris aquæ collateralis.
        <emph.end type="italics"/>
       356. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003034">
        <emph type="italics"/>
       Quare aquæ guttulæ varijs mo­
        <lb/>
       dis agitantur, & ſuſpenduntur.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       357.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       362. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003035">
        <emph type="italics"/>
       Aqua in fiſtulis non aſcendit ſpon­
        <lb/>
       te,
        <expan abbr="neq;">neque</expan>
       impellitur ab aere.
        <emph.end type="italics"/>
       373. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003036">
        <emph type="italics"/>
       Affertur cauſa motiua impellens
        <lb/>
       aquam intra ſubtiliſſimas fiſtu­
        <lb/>
       las.
        <emph.end type="italics"/>
       377. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003037">
        <emph type="italics"/>
       Et noua Phænomena ſaluantur.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       378.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       385. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003038">
        <emph type="italics"/>
       Aquea fluida in actu congelatio­
        <lb/>
       nis rarefiunt.
        <emph.end type="italics"/>
       546. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003039">
        <emph type="italics"/>
       Aeris maxima dilatatio reperitur.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       221. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003040">
        <emph type="italics"/>
       Estque vt
        <emph.end type="italics"/>
       1.
        <emph type="italics"/>
       ad
        <emph.end type="italics"/>
       2000. 254.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003041">
        <emph type="italics"/>
       Aeris difformis grauitas conijci­
        <lb/>
       tur.
        <emph.end type="italics"/>
       237. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003042">
        <emph type="italics"/>
        <expan abbr="Eiuſq;">Eiuſque</expan>
       pondus venatur
        <emph.end type="italics"/>
       244
        <emph type="italics"/>
       &
        <expan abbr="ſeq.">ſeque</expan>
        <emph.end type="italics"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003043">
        <emph type="italics"/>
       Eſtque Aeris pondus ad pondus a­
        <lb/>
       quæ ei æqualis mole, vt
        <emph.end type="italics"/>
       1.
        <emph type="italics"/>
       ad
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       1175. 251. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003044">
        <emph type="italics"/>
       Aer videtur compoſitus ex machi­
        <lb/>
       nulis compreſſibilibus, & reſi­
        <lb/>
       lientibus, quarum figuræ ſunt
        <lb/>
       cylindricæ, excauatæ, compoſi­
        <lb/>
       tæ ex laminis ramoſis, obliquè
        <lb/>
       circumductis
        <emph.end type="italics"/>
       257.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       261 </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003045">
        <emph type="italics"/>
       Animalis membra ab aqua
        <expan abbr="incũ-bente">incum­
         <lb/>
        bente</expan>
       non flectuntur, nec
        <expan abbr="luxã-tur">luxan­
         <lb/>
        tur</expan>
       , quia vndique à contrarijs
        <lb/>
       viribus fluidi
        <expan abbr="comprimũtur">comprimuntur</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
       64. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003046">
        <emph type="italics"/>
       Animal à compreſſione aquæ am­
        <lb/>
       bientis nullam noxam patietur.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       68. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003047">
        <emph type="italics"/>
       Argines depresſi aquæ, quare non
        <lb/>
       defluunt.
        <emph.end type="italics"/>
       364. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003048">
        <emph type="italics"/>
       Et vis aquam eleuans non eſt pro­
        <lb/>
       pria aquæ, nec aeris, ſed eſt aquæ
        <lb/>
       collateralis præſſio
        <emph.end type="italics"/>
       366. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003049">
        <emph type="italics"/>
       Duæ laminulæ efficientes argines
        <lb/>
       proximos aqueos depreſſos infra
        <lb/>
       aquæ libellam in determinata
        <lb/>
       diſtantia ad inuicem approxi­
        <lb/>
       mari debent.
        <emph.end type="italics"/>
       403,
        <emph type="italics"/>
       &
        <emph.end type="italics"/>
       4
        <gap/>
       7. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003050">
        <emph type="italics"/>
       Similiter ſi argines conterminales
        <lb/>
       eleuati ſuper libellam aquæ fue-
        <emph.end type="italics"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>