Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[31. Figure]
[32. Figure]
[33. Figure]
[34. Figure]
[35. Figure]
[36. Figure]
[37. Figure]
[38. Figure]
[39. Figure]
[40. Figure]
[41. Figure]
[42. Figure]
[43. Figure]
[44. Figure]
[45. Figure]
[46. Figure]
[47. Figure]
[48. Figure]
[49. Figure]
[50. Figure]
[51. Figure]
[52. Figure]
[53. Figure]
[54. Figure]
[55. Figure]
[56. Figure]
[57. Figure]
[58. Figure]
[59. Figure]
[60. Figure]
< >
page |< < (22) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="38">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="22" file="0067" n="67" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      dum eam, quæ per g ſurſum eleuabitur. </s>
      <s xml:space="preserve">non igitur manebit
       <lb/>
      portio ſic inclinata, nec conuertetur ita, ut axis ad ſuperfi-
       <lb/>
      ciem humidi ſit perpendicularis: </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam quæ ex parte 1
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-01a" xlink:href="note-0067-01"/>
      deorſum; </s>
      <s xml:space="preserve">quæ uero ex parte a ſurſum ferentur, ut ex iam de
       <lb/>
      monſtratis apparere poteſt. </s>
      <s xml:space="preserve">Quòd ſi axis cum ſuperficie
       <lb/>
      humidi fecerit angulum minorem angulo b, ſimiliter de-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-02a" xlink:href="note-0067-02"/>
      monſtrabitur, nõ manere portionem, ſed inclinari, donec
       <lb/>
      utique axis cum ſuperficie humidi faciat angulum angulo
       <lb/>
      b æqualem.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0064-01" xlink:href="fig-0064-01a">
       <image file="0064-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0064-01"/>
      </figure>
      <note position="left" xlink:label="note-0064-01" xlink:href="note-0064-01a" xml:space="preserve">A</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0065-01" xlink:href="note-0065-01a" xml:space="preserve">B</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0065-02" xlink:href="note-0065-02a" xml:space="preserve">C</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0065-03" xlink:href="note-0065-03a" xml:space="preserve">D</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0065-04" xlink:href="note-0065-04a" xml:space="preserve">E</note>
      <figure xlink:label="fig-0066-01" xlink:href="fig-0066-01a">
       <image file="0066-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0066-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0067-01" xlink:href="note-0067-01a" xml:space="preserve">F</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0067-02" xlink:href="note-0067-02a" xml:space="preserve">G</note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="39">
     <head xml:space="preserve">COMMENTARIVS.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">QVARE quadratum b d magis excedit quadratum
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-03a" xlink:href="note-0067-03"/>
      f q, quàm b c quadratum: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">idcirco linea f q minor eſt,
       <lb/>
      quàm b c: </s>
      <s xml:space="preserve">itemq; </s>
      <s xml:space="preserve">f minor quam b r.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Quoniani exceſſus, quo_
       <lb/>
      _quadratum b d excedit quadratum b c ad quadratum b d minorem_
       <lb/>
      _proportionem habet, quàm exceſſus, quo quadratum b d excedit qua_
       <lb/>
      _dratum f q, ad idem quadratum: </s>
      <s xml:space="preserve">erit ex octaua quinti exceſſus, quo_
       <lb/>
      _quadratum b d excedit quadratum b c, minor quàm exceſſus, quo ex_
       <lb/>
      _cedit quadratum f q. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo quadratum f q minus est quadrato b c: </s>
      <s xml:space="preserve">&_</s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      _propterea linea f q minor linea b c. </s>
      <s xml:space="preserve">Sed f q ad f eandem proportionẽ_
       <lb/>
      _habet, quam b c ad b r; </s>
      <s xml:space="preserve">utraque enim utriuſque ſeſquialtera est. </s>
      <s xml:space="preserve">cum_
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-04a" xlink:href="note-0067-04"/>
      _igitur f q ſit minor b c, & </s>
      <s xml:space="preserve">f ipſa b r minor erit_.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="right" xlink:label="note-0067-03" xlink:href="note-0067-03a" xml:space="preserve">A</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0067-04" xlink:href="note-0067-04a" xml:space="preserve">14. quinti</note>
     </div>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Et propterea k r ad ſ y maiorem habet, quàm dimidium
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-05a" xlink:href="note-0067-05"/>
      ipſius k r ad ψ b.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Est enim k r ad ſ y, ut quadratum p s ad qua_
       <lb/>
      _dratum ſ y
       <unsure/>
      : </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">dimidium lineæ K r ad lineam ψ b, ut quadratum e ψ_
       <lb/>
      _ad quadratum ψ b_.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="2">
      <note position="right" xlink:label="note-0067-05" xlink:href="note-0067-05a" xml:space="preserve">B</note>
     </div>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Et s o minor quàm ψ b] _Est enim ſ y dupla ipſius ſ o._</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <note position="right" xml:space="preserve">C</note>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Et p h maior, quàm f.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Nam p h eſt æqualis ſ ω, & </s>
      <s xml:space="preserve">r ψ_
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-07a" xlink:href="note-0067-07"/>
      _ipſi f_.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="3">
      <note position="right" xlink:label="note-0067-07" xlink:href="note-0067-07a" xml:space="preserve">D</note>
     </div>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Habebit ergo tota portio ad eam, quæ eſt extra humi-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0067-08a" xlink:href="note-0067-08"/>
      dum proportionem eandem, quam quadratum b d ad qua
       <lb/>
      dratum f q.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Cum pars demerſa ad totam portionem ita ſit, ut_
       <lb/>
      _exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum f q ad b d quadratu
       <unsure/>
      :_</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>