Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[41. Figure]
[42. Figure]
[43. Figure]
[44. Figure]
[45. Figure]
[46. Figure]
[47. Figure]
[48. Figure]
[49. Figure]
[50. Figure]
[51. Figure]
[52. Figure]
[53. Figure]
[54. Figure]
[55. Figure]
[56. Figure]
[57. Figure]
[58. Figure]
[59. Figure]
[60. Figure]
[61. Figure]
[62. Figure]
[63. Figure]
[64. Figure]
[65. Figure]
[66. Figure]
[67. Figure]
[68. Figure]
[69. Figure]
[70. Figure]
< >
page |< < (16) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="27">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="16" file="0043" n="43" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      dratum n o ad quadratum p f. </s>
      <s xml:space="preserve">quadratum igitur n o ad
       <lb/>
      quadratum p f non maiorem proportionem habet, quàm
       <lb/>
      ad quadratum m o. </s>
      <s xml:space="preserve">ex quo eſſicitur, ut p f non ſit minor
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0043-01a" xlink:href="note-0043-01"/>
      ipſa o m; </s>
      <s xml:space="preserve">neque p b ipſa o h. </s>
      <s xml:space="preserve">quæ ergo ab h ducitur ad
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0043-02a" xlink:href="note-0043-02"/>
      rectos angulos ipſi n o, coibit cum b p inter p & </s>
      <s xml:space="preserve">b. </s>
      <s xml:space="preserve">co-
       <lb/>
      eatin t. </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam in rectanguli coniſectione p f eſt æqui
       <lb/>
      diſtans diametro n o; </s>
      <s xml:space="preserve">h t autem ad diametrum perpẽ-
       <lb/>
      dicularis: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">r h æqualis ei, quæ uſque ad axem: </s>
      <s xml:space="preserve">conſtat r t
       <lb/>
      productam ſacere angulos rectos cum ipſa k p ω. </s>
      <s xml:space="preserve">quare
       <lb/>
      & </s>
      <s xml:space="preserve">cum is. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo rt perpendicularis eſt ad ſuperſiciem hu
       <lb/>
      midi. </s>
      <s xml:space="preserve">et ſi per b g puncta ducantur æquidiſtantes ipſirt,
       <lb/>
      ad ſuperſiciem humidi perpendicular es erunt. </s>
      <s xml:space="preserve">portio igi
       <lb/>
      tur, qnæ eſt extra humidum, deorſum in humidum feretur
       <lb/>
      ſecundum perpendicularem per b ductam; </s>
      <s xml:space="preserve">quæ uero in-
       <lb/>
      tra humidum ſecundum perpendicularem per g ſurſum
       <lb/>
      feretur: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">non manebit ſolida portio a p o l, ſedintra hu
       <lb/>
      midum mouebitur, donecutique ipſa n o ſecundum per-
       <lb/>
      pendicularem ſiat.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0042-01" xlink:href="fig-0042-01a">
       <image file="0042-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0042-01"/>
      </figure>
      <note position="left" xlink:label="note-0042-01" xlink:href="note-0042-01a" xml:space="preserve">11. quin-
       <lb/>
      ti.</note>
      <note position="left" xlink:label="note-0042-02" xlink:href="note-0042-02a" xml:space="preserve">A</note>
      <note position="left" xlink:label="note-0042-03" xlink:href="note-0042-03a" xml:space="preserve">B</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0043-01" xlink:href="note-0043-01a" xml:space="preserve">C</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0043-02" xlink:href="note-0043-02a" xml:space="preserve">D</note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="28">
     <head xml:space="preserve">COMMENTARIVS.</head>
     <p style="it">
      <s xml:space="preserve">_Quare non maiorem proportionem habet tota portio_
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0043-03a" xlink:href="note-0043-03"/>
      _ad eam, quæ eſt extra humidum, quam quadratum n o ad_
       <lb/>
      _quadratum m o]_ cum enim magnitudo portionis in bumidum
       <lb/>
      demerſa ad totam portionem non maiorem proportionem babeat,
       <lb/>
      quàm exceſſus, quo quadratum n o excedit quadratum m o, ad ip-
       <lb/>
      ſum no quadratum: </s>
      <s xml:space="preserve">conuertendo per uigeſimáſextam quinti ele-
       <lb/>
      mentorum ex traditione Campani, tota portio ad magnitudinem de
       <lb/>
      merſam non minorem proportionem babebit, quàm quadratum n o
       <lb/>
      ad exceſſum, quo ipſum quadratum no excedit quadratum m o. </s>
      <s xml:space="preserve">In
       <lb/>
      telligatur portio, quæ extra bumidum, magnitudo prima: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ in bu
       <lb/>
      mido demerſa est, ſecunda: </s>
      <s xml:space="preserve">tertia autem magnitudo ſit quadratum
       <lb/>
      mo: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">exceſſus, quo quadratum n o excedit quadratum m o ſit
       <lb/>
      quarta. </s>
      <s xml:space="preserve">ex his igitur magnitudinibus, primæ & </s>
      <s xml:space="preserve">ſecundæ ad ſecun-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>