Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[121. Figure]
[122. Figure]
[123. Figure]
[124. Figure]
[125. Figure]
[126. Figure]
[127. Figure]
[128. Figure]
[129. Figure]
[130. Figure]
[131. Figure]
[132. Figure]
[133. Figure]
[134. Figure]
[135. Figure]
[136. Figure]
[137. Figure]
[138. Figure]
[139. Figure]
[140. Figure]
[141. Figure]
[142. Figure]
[143. Figure]
[144. Figure]
[145. Figure]
[146. Figure]
[147. Figure]
[148. Figure]
[149. Figure]
[150. Figure]
< >
page |< < of 579 > >|
    <archimedes>
      <text>
        <body>
          <chap>
            <p type="main">
              <s id="s.002724">
                <pb pagenum="512" xlink:href="010/01/520.jpg"/>
                <arrow.to.target n="marg718"/>
                <lb/>
              ſariam, non poterit tribui prudenti illi cognitioni, ſeù
                <lb/>
              potiùs chimæricæ. </s>
            </p>
            <p type="margin">
              <s id="s.002725">
                <margin.target id="marg718"/>
              Cap. 12. dę
                <lb/>
              vacui neceſ­
                <lb/>
              ſitate.</s>
            </p>
            <p type="main">
              <s id="s.002726">
                <emph type="center"/>
              PROP. CCLI.
                <emph.end type="center"/>
              </s>
            </p>
            <p type="main">
              <s id="s.002727">
                <emph type="center"/>
                <emph type="italics"/>
              In ſiphone inuerſo retracto embolo aqua aſcendit
                <expan abbr="">non</expan>
              ſpontè,
                <lb/>
              ſed impulſa à maiori pondere, vel momento aquæ alteri­
                <lb/>
              us brachij ſiphonis.
                <emph.end type="italics"/>
                <emph.end type="center"/>
              </s>
            </p>
            <p type="main">
              <s id="s.002728">VT que hoc quanta fieri poteſt perſpicuitate
                <lb/>
              oſtendamus, intelligatur ſipho ABCD aqua
                <lb/>
              repletus, cuius crura AB, & DC perpendicularitèr ad
                <lb/>
              horizontem erecta ſint, tunc embolum
                <expan abbr="">cum</expan>
              ſuo aſſario
                <lb/>
              EFG, & cum fiſtula DC ſyringam
                <expan abbr="cõpleat">compleat</expan>
              , & immiſſo
                <lb/>
              embolo intra fiſtulam quouſque eius baſis FG
                <expan abbr="fundũ">fundum</expan>
                <lb/>
              fiſtulæ C attingat, tunc patet, quòd aqua BC officium
                <lb/>
                <expan abbr="bilãcis">bilancis</expan>
              ſupplet, in cuius extremo B ſuperponitur mo­
                <lb/>
              les aquæ grauis AB, alteri ve­
                <lb/>
                <figure id="id.010.01.520.1.jpg" xlink:href="010/01/520/1.jpg"/>
                <lb/>
              rò extremitati C exigua aquæ
                <lb/>
              laminula FC imminet, & pro­
                <lb/>
              indè ſi reliqua eius portio FD
                <lb/>
              vſque ad horizontalem AD,
                <lb/>
              eſſet vel aere repleta, vel om­
                <lb/>
              ninò exinanita, & vacua, pro­
                <lb/>
              cùl dubio aqua FC
                <expan abbr="ſursũ">ſursum</expan>
                <expan abbr="aſcẽ-deret">aſcen­
                  <lb/>
                deret</expan>
              versùs D, non
                <expan abbr="quidẽ">quidem</expan>
              ſponte ſua, ſed impulſa à
                <lb/>
                <arrow.to.target n="marg719"/>
                <lb/>
              maiori contrapoſito pondere aquæ AB; propterea
                <lb/>
              quod in libra imaginaria fluida BC pars B magis preſ­
                <lb/>
              ſa à maiori pondere imminentis aquæ AB expellere
                <lb/>
              ſursùm debet minùs grauem aquæ molem FC, quouſ­
                <lb/>
              que ad æquilibrium in plano horizontali AD perdu­
                <lb/>
              catur; his præmiſſis retrahatur embolum EFG ſursùm </s>
            </p>
          </chap>
        </body>
      </text>
    </archimedes>