Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001637">
        <pb pagenum="212" xlink:href="010/01/320.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg422"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001638">
        <margin.target id="marg422"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001639">
        <emph type="center"/>
       PROP. CXLVII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001640">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Experimenta fermentationum, & diſſolutionis ſalium, li­
        <lb/>
       cèt non omnia vera ſint, non tamen euincunt fluidi­
        <lb/>
       tatem ſemper à continua partium agitatione
        <lb/>
       pendere.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001641">ET hìc primò non negabo exhalationes igneas,
        <lb/>
       & alia corpora ſe mouentia excurrere, atquę
        <lb/>
       penetrare corpora omnia concreta, & ide ò
        <expan abbr="fluidorũ">fluidorum</expan>
        <lb/>
       partes commouere; ſed non proindè confiteri cogi­
        <lb/>
       mur fluiditatem à continua agitatione partium eius
        <lb/>
       pendere, quandoquidem
        <expan abbr="">non</expan>
       omnes experientiæ, quæ
        <lb/>
       ab Aduerſarijs afferuntur veræ ſunt, & illæ, quæ ve­
        <lb/>
       ræ ſunt non euincunt partes omnes eiuſdem corpo­
        <lb/>
       ris fluidi perpetuò agitari, atque commoueri, itaut
        <lb/>
       ne minima particula in aliquo angulo fluidi remane­
        <lb/>
       at quieſcens, & abſque vlla agitatione, ſaltem per
        <lb/>
       aliquod breue tempus. </s>
       <s id="s.001642">& primum ſi granum ſalis ſo­
        <lb/>
       lidum in fundo aquæ immergatur, verùm
        <expan abbr="">non</expan>
       eſt quòd
        <lb/>
       citò vniuerſa aqua vaſis ſalſedine imbibitur, niſi vaſa
        <lb/>
       ſint ampla, & aqua ſit agitata, ſi verò ſumatur fiſtu­
        <lb/>
       la vitrea ſatis anguſta, atque in eius fundo ſal appo­
        <lb/>
       natur, aqua verò placidè, & ſolertèr ſali ſuperpo­
        <lb/>
       natur, euitata, quantum fieri poteſt, agitatione, &
        <lb/>
       commotione eius, tunc aqua, quæ in ſummitate fiſtu­
        <lb/>
       læ reperitur, ſalſedine non afficitur, & hoc etiam à
        <lb/>
       Boile experimento comprobatum fuit: vnde conij­
        <lb/>
       citur, quòd reuerà aqua ob eius æquilibrium facilè </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>