Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002009">
        <pb pagenum="379" xlink:href="010/01/387.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg509"/>
        <lb/>
       eleuatur per ſpatium BE; ſi poſteà eadem fiſtulą
        <lb/>
       profundiùs demergatur infra aquam, vel inclinetur,
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.387.1.jpg" xlink:href="010/01/387/1.jpg" number="135"/>
        <lb/>
       aqua exucta maius ſpatium BC occupa­
        <lb/>
       bit. </s>
       <s id="s.002010">His poſitis tranſportetur integra fiſtu­
        <lb/>
       la vnà cum aqua
        <expan abbr="contẽta">contenta</expan>
       ab aqua ad aerem,
        <lb/>
       perpendicularitèr tamen erecta ad planum
        <lb/>
       horizontis tunc effluere cunctanter conſpi­
        <lb/>
       citur ab infimo orificio B guttula quædam,
        <lb/>
       quæ ſenſim colligitur, tumeſcitque; & hoc
        <lb/>
       contingit quando valdè excedens eſt alti­
        <lb/>
       tudo aquę BC, at ſi
        <expan abbr="">non</expan>
       nimia fuerit, quieſcet
        <lb/>
       in ſitu perpendiculari abſque eo quòd ex
        <lb/>
       orificio B defluat noua aquæ gutta. </s>
       <s id="s.002011">Modò
        <lb/>
        <expan abbr="">dum</expan>
       aqua ſupra
        <expan abbr="terminũ">terminum</expan>
       E versùs C perſeuerat
        <expan abbr="orificiũ">orificium</expan>
        <lb/>
       fiſtulæ B contingat aquam vaſis, vel guttulam D ſu­
        <lb/>
       ſpenſam à palma manus, vel adhærentem externæ,
        <lb/>
       & extremæ parti ipſius fiſtulæ B, videbis aquam BC
        <lb/>
       deprimi deorsùm vſque ad E, vbi nimirùm conſiſte­
        <lb/>
       bat aqua exucta è vaſe, quando interna cauitas hu­
        <lb/>
       mectata fuerat; è contrà ſi altitudo aquę internæ val­
        <lb/>
       de diminuta fuerit, vt BG, tunc quidem in contactu
        <lb/>
       guttulæ inferioris augetur eius altitudo exugendo
        <lb/>
       nimirùm aquam ipſius guttulæ D. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002012">
        <margin.target id="marg509"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002013">Ratio huius admirandi effectus videtur pendere
        <lb/>
       ex legibus æquilibrij aquæ externæ, & internæ. </s>
       <s id="s.002014">pri­
        <lb/>
       mò quando gutta pendula D adhæret inſimo fiſtulæ
        <lb/>
       orificio, concipere debemus ſuperficiem externam̨
        <lb/>
       prædictæ guttulæ pendentis eſſe veluti ſacculum, vel
        <lb/>
       burſam compoſitam ex machinulis aqueis variè con-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>