Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001856">
        <pb pagenum="350" xlink:href="010/01/358.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg473"/>
        <lb/>
       impedient effluuium, & motionem vagam partium
        <lb/>
       aquæ. </s>
       <s id="s.001857">Imò ſi quis hoc negotium attentè perpendat,
        <lb/>
       percipiet ab ijſdem partibus aqueis potius impediri
        <lb/>
       motiones eius, quàm ab aere externo; primò quią
        <lb/>
       ſunt æquè conſiſtentes, & corpulentæ, & ſic non poſ­
        <lb/>
       ſunt viciſſim è ſuis locis dimoueri, ac expelli: inſupèr
        <lb/>
       cum earum motus ſint vagi, & inordinati, non
        <expan abbr="poſsũt">poſsunt</expan>
        <lb/>
       omnes ad eaſdem partes dirigi, & ideò vna pars ſu­
        <lb/>
       per aliam incidens motu contrario, viciſſim ſe ſe iņ
        <lb/>
       progreſſu impedient. </s>
       <s id="s.001858">Ad hæc, vbi deeſt aer, deficiet
        <lb/>
       prorſus cauſa impediens motiones particularum a­
        <lb/>
       quæ, proptereà quòd vbi aer non adeſt, neque eius
        <lb/>
       motus impedimentum afferre poterit agitationi par­
        <lb/>
       tium aquæ. </s>
       <s id="s.001859">hoc autem contingit in vacuo Torricel­
        <lb/>
       liano, vbi nullo pacto impedirentur motiones
        <expan abbr="earũ-dem">earun­
         <lb/>
        dem</expan>
       particularum aquæ, imò faciliùs per ſpatium fe­
        <lb/>
       rè vacuum ſpargi diſſiparique poſſent, & proindè non
        <lb/>
       cogerentur motu reflexo intra eaſdem guttas regre­
        <lb/>
       di, agitari, conſtiparique, & ideò ceſſaret cauſa, &
        <lb/>
       neceſſitas ob quam guttulæ aquæ in vacuo, vel in ae­
        <lb/>
       re rariſſimo ſphęricum tumorem acquirere
        <expan abbr="deberẽt">deberent</expan>
       ,
        <lb/>
       & tamen hoc repugnat experientiæ, cùm in prædicto
        <lb/>
       vacuo guttulæ non minùs rotundæ, quàm in aere a­
        <lb/>
       perto, tornentur. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001860">
        <margin.target id="marg473"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquę
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001861">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXIX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001862">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Incongruentia, & angustia pororum aeris non poſſet impedi­
        <lb/>
       re diffuſionem particularem aquæ per
        <lb/>
       aerem.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>