Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002736">
        <pb pagenum="514" xlink:href="010/01/522.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg721"/>
        <lb/>
       eius orificium C propè fundum putei perducatur,
        <expan abbr="tũc">tunc</expan>
        <lb/>
       quia aqua intra cauitatem syringæ CF non poteſt e­
        <lb/>
       leuari, niſi aqua collateralis IB de­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.522.1.jpg" xlink:href="010/01/522/1.jpg" number="181"/>
        <lb/>
       ſcendat ad
        <expan abbr="replẽdum">replendum</expan>
       ſpatium ſub­
        <lb/>
       iectum ab aqua FC relictum; nec
        <lb/>
       ſieri poteſt, vt illa portio aquę col­
        <lb/>
       lateralis fundo syringæ proximą
        <lb/>
       IB deprimatur quin ſubſequentes
        <lb/>
       partes ei perpendicularitèr immi­
        <lb/>
       nentes AI conſe quutiuo motu om­
        <lb/>
       nes vna poſt aliam deprimantur,
        <lb/>
       quouſque ad ſupremam libellam̨
        <lb/>
       aquæ RV perueniatur: itaque in hoc caſu adſunt ve­
        <lb/>
       luti duæ columnæ, vna aquea AIB, quæ deorſum pre­
        <lb/>
       mit, ac fertur, reliqua verò eſt portio aquæ CF vnà
        <lb/>
       cum embolo FE, & aqua imminente EH, quæ contra­
        <lb/>
       rio motu ſursùm ſupponitur ferri; ambæ verò prædi­
        <lb/>
       ctæ columnæ innituntur,
        <expan abbr="ſuſtentãturque">ſuſtentanturque</expan>
       ab infima la­
        <lb/>
       mina aquea BC, quæ officium libræ ſapplet; & ſiqui­
        <lb/>
       dem momenta quibus extremitates fluidæ libræ BC
        <lb/>
       premuntur à prædictis columnis AB, & HC fuerint
        <lb/>
       inter ſe æqualia, tunc procul dubio fiet
        <expan abbr="æquilibriũ">æquilibrium</expan>
       ,
        <lb/>
       & quies, nec vna earum à reliqua columna ſursùm ex­
        <lb/>
       pelletur; at ſi è fundo syringæ embolum EFG retra­
        <lb/>
       hatur ſursùm vſque ad D, procùl dubio neceſſitatę
        <lb/>
       mechanica aqua ſubiecta CF ſursùm per syringæ ca­
        <lb/>
       uitatem aſcendet, ſemper aſſario FG adhærendo, non
        <lb/>
       quidem ob vacui metum, ſed quia impellitur à con­
        <lb/>
       trapoſito maiori pondere columnæ aqueæ AB. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>