Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002093">
        <pb pagenum="410" xlink:href="010/01/418.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg531"/>
        <lb/>
       nus erit momento ſectoris aſſulæ ligneæ 4 CD, & am­
        <lb/>
       bo comprimunt partes aquæ ſubiectæ C6, & CZ æ­
        <lb/>
       què diſpoſitas, & in directum continuatas, ſcilicèt ſu­
        <lb/>
       pra eamdem libellam horizontalem BCY, igitur la­
        <lb/>
       mina innatans AC approximabitur termino Y. eadem
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg532"/>
        <lb/>
       ratione reliqua aſſula lignea EH tranſportabitur ver­
        <lb/>
       sùs YT ab aqua ſubiecta RF magis preſſa, quàm col­
        <lb/>
       lateralis aqua FZ, quaproptèr duæ aſſulæ ligneæ AC,
        <lb/>
       & EG neceſſariò ad ſe ſe accedent, & ſemper maiori,
        <lb/>
       & celeriori impetu, quò magis ſtringuntur coniun­
        <lb/>
       gunturque, quia ſemper magis momentum aquæ in­
        <lb/>
       terceptæ imminuitur; quod erat demonſtrandum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002094">
        <margin.target id="marg531"/>
       Cap. 9. de
        <lb/>
       corpuſculo­
        <lb/>
       rum
        <expan abbr="innatã-tium">innatan­
         <lb/>
        tium</expan>
       mutuo
        <lb/>
       amplexu at­
        <lb/>
       que fuga.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002095">
        <margin.target id="marg532"/>
       Prop. 195.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002096">
        <emph type="center"/>
       PROP. CXCIX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002097">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Tertio loco ſi duo corpora innatantia efficiant duos argines
        <lb/>
       aqueos conterminales, alter depreſſus, reliquus vero ſu­
        <lb/>
       pra eiuſdem libellam eleuatus: hæc ſibi ipſis approxima­
        <lb/>
       ta non vnientur, ſed motibus contrarijs vnum ab altero
        <lb/>
       fugiet.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002098">IN eodem vaſe KVNL innatent duæ laminæ AC
        <lb/>
       ænea, & EH lignea quarum centra grauitatum 4
        <lb/>
       & 7, illa deprimetur efficietque argines depreſſos K
        <lb/>
       A, DG, hæc verò ſuſtinebit argines eleuatos EG, &
        <lb/>
       IL ſupra eamdem aquæ libellam KL. & ſiquidem̨
        <lb/>
       prædicta duo innatantia corpora in tanta diſtantia in­
        <lb/>
       terſe remoueantur, vt terminus G conterminalium̨
        <lb/>
       arginum DG, & GE, ſcilicèt ſummitas illius, & alte­
        <lb/>
       rius infimus terminus pertingant præcisè vniantur-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>