Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[41. Figure]
[42. Figure]
[43. Figure]
[44. Figure]
[45. Figure]
[46. Figure]
[47. Figure]
[48. Figure]
[49. Figure]
[50. Figure]
[51. Figure]
[52. Figure]
[53. Figure]
[54. Figure]
[55. Figure]
[56. Figure]
[57. Figure]
[58. Figure]
[59. Figure]
[60. Figure]
[61. Figure]
[62. Figure]
[63. Figure]
[64. Figure]
[65. Figure]
[66. Figure]
[67. Figure]
[68. Figure]
[69. Figure]
[70. Figure]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000794">
        <pb pagenum="158" xlink:href="010/01/166.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg201"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000795">
        <margin.target id="marg200"/>
       Circumſtan­
        <lb/>
       tia notatu di­
        <lb/>
       gna in tali
        <lb/>
       experimen­
        <lb/>
       to affertur
        <lb/>
       ab aduerſa­
        <lb/>
       rio.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000796">
        <margin.target id="marg201"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000797">
        <emph type="center"/>
       PROP. LXXVIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000798">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Cauſa ſeparationis aerei cylindri è fundo vaſis eſt pondus
        <lb/>
       aquæ ambientis.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000799">INtelligatur denuò fiſtula RV plena aqua, in quą
        <lb/>
       exiſtat aereus cylindrus PORX in parte eius ſu­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.166.1.jpg" xlink:href="010/01/166/1.jpg"/>
        <lb/>
       prema operculo XR
        <lb/>
       clauſa, poſtea circa
        <expan abbr="pũ-ctum">pun­
         <lb/>
        ctum</expan>
       V
        <expan abbr="fixũ">fixum</expan>
       reuolua­
        <lb/>
       tur
        <expan abbr="deorsũ">deorsum</expan>
       fiſtula
        <expan abbr="trãſ-ferendo">tranſ­
         <lb/>
        ferendo</expan>
       nimirùm latus
        <lb/>
       VX in locis VF, VG,
        <lb/>
       VH, & VK,
        <expan abbr="manifeſtũ">manifeſtum</expan>
        <lb/>
       eſt, quod in ſitu VF pro
        <lb/>
       pter vaſis
        <expan abbr="inclinationẽ">inclinationem</expan>
        <lb/>
       ſuperficies PO aquæ
        <lb/>
       POSV non perſeuera­
        <lb/>
       bit in eodem ſitu incli­
        <lb/>
       nato, cùm aqua natura­
        <lb/>
       li inſtinctu æquabili ſi­
        <lb/>
       tu ad horizontem parallelo diſponi, redigique de­
        <lb/>
       beat, quaproptèr à ſitu decliui PO deſcendet inferiùs
        <lb/>
       versùs ſuperficiem BDA horizonti parallelam, veluti
        <lb/>
       exigit ſitus, & pendentia fiſtulæ VFR. </s>
       <s id="s.000800">Hinc ſequi­
        <lb/>
       tur, vt aqua excurrat ad occupandum
        <expan abbr="ſpatiũ">ſpatium</expan>
       ODAR,
        <lb/>
       à quo aer expulſus deueniet ad replendum ſpatium
        <lb/>
       ſupremum ab aqua derelictum, ſcilicèt PEBD. </s>
       <s id="s.000801">Pro­
        <lb/>
       grediamur modò ad ſituationem fiſtulæ
        <expan abbr="horizontalẽ">horizontalem</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>