Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002498">
        <pb pagenum="474" xlink:href="010/01/482.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg647"/>
        <lb/>
       phones, non quidem ad
        <expan abbr="horizõtem">horizontem</expan>
       perpendiculares,
        <lb/>
       ſed inclinatos, prout ſuperficies conorum
        <expan abbr="inclinãtur">inclinantur</expan>
       ,
        <lb/>
       habentque ſiphones oriſicia ferè æqualia IL OM, &
        <lb/>
       eorum altitudines inæquales, ergo duæ moles aquæ
        <lb/>
       æquales deſluunt temporibus reciprocè proportio­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg648"/>
        <lb/>
       nalibus ſubduplicatæ rationi altitudinum; quare
        <expan abbr="tẽ-pus">ten­
         <lb/>
        pus</expan>
       V, quo ſolidum DEF aſcendit
        <expan abbr="ſpatiũ">ſpatium</expan>
       DN, ad
        <expan abbr="tẽ-pus">tem­
         <lb/>
        pus</expan>
       T, quo ſolidum ABC percurrit ſpatium AH æ­
        <lb/>
       quale ipſi DN, eamdem proportionem habebit,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
       altitudo GB ad altitudinem DE. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002499">
        <margin.target id="marg647"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002500">
        <margin.target id="marg648"/>
       Prop. 223.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002501">Ijſdem poſitis ſi aſcenſus fiant æqualibus tempo­
        <lb/>
       ribus (ſemper tamen infra aquæ libellam), ſpatia ab
        <lb/>
       eis exacta habebunt ſubduplicatam proportionem̨
        <lb/>
       altitudinum. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002502">Hoc profectò facilè oſtendetur eadem methodo
        <lb/>
       ſuperiùs expoſita. </s>
       <s id="s.002503">Idemque concludetur in conorum
        <lb/>
       deſcenſu. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002504">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002505">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Iiſdem datis ſi tantummodò conorum baſes præcedant, &
        <lb/>
       ſursùm reſpiciant, & æquidiſtantes horizonti, & ſupre­
        <lb/>
       mæ aquæ libellæ; idem prorsùs concludetur.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002506">NAm ſemper aqua è ſuperno loco expelli debet
        <lb/>
       ad occupanda infima ſpatia à conis derelicta,
        <lb/>
       neque hoc fieri poteſt abſque eo quòd aqua circum­
        <lb/>
       circa per ſiphones rotundos, cauos, inclinatoſquę
        <lb/>
       defluat, & quia celeritates fluxus aquæ in prædictis
        <lb/>
       ſi phonibus determinant velocitates aſcenſuum; hinc
        <lb/>
       ſequitur vt motus ſursùm conorum legibus
        <expan abbr="ſiphonũ">ſiphonum</expan>
        <lb/>
       ſubijciantur, ſcilicèt aſcenſus conorum eodem tem-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>