Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002846">
        <pb pagenum="531" xlink:href="010/01/539.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg752"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002847">
        <margin.target id="marg752"/>
       Cap. 12. dę
        <lb/>
       vacui neceſ­
        <lb/>
       ſitate.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002848">HInc deducitur, quòd ſi concurrant apices angu­
        <lb/>
       lorum plurium figurarum planarum ad vnum
        <lb/>
       punctum plani ſubiecti, illę ſpatium omninò com­
        <lb/>
       plebunt, quotieſcumque æquales quatuor angulis
        <lb/>
       rectis fuerint, ſin minùs aut penetratio in exceſſu, aut
        <lb/>
       interſtitia inania in defectu relinquere debent. </s>
       <s id="s.002849">Quia
        <lb/>
       verò figurarum planarum aliæ regulares ſunt, ſcilicèt
        <lb/>
       æquiangulæ, & æquilaterę, aliæ irregulares,
        <expan abbr="cõſtat">conſtat</expan>
        <lb/>
       ex Theone, Pappo, Maurolico, & alijs, ſex angulos
        <lb/>
       regularium triangulorum ad vnum punctum plani
        <lb/>
       ſubiecti concurrentes ſpatium implere, eò quòd
        <expan abbr="sũ-mam">sum­
         <lb/>
        mam</expan>
       quatuor rectorum adæquant, ſic etiam apices
        <lb/>
       quatuor angulorum quadratarum figurarum ad
        <expan abbr="vnũ">vnum</expan>
        <lb/>
       punctum eiuſdem plani concurrentes ſpatium com­
        <lb/>
       plent, non ſecùs apices trium angulorum hexagona­
        <lb/>
       lium figurarum, paritèr ſpatium adimplent, & nullæ
        <lb/>
       aliæ; figurarum verò irregularium anguli ad vnum̨
        <lb/>
       punctum ſpatij plani concurrentes, qui ſpatium
        <expan abbr="cõ-plere">con­
         <lb/>
        plere</expan>
       poſſunt propemodum infinitę ſunt, ſcilicèt om­
        <lb/>
       nes illæ, quorum anguli conuenientes ſummam qua­
        <lb/>
       tuor rectorum æquant. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002850">Eaſdem proprietates habent anguli ſolidi, qui in
        <lb/>
       vno plano ſuis faciebus adaptari poſſunt, vt ſunt priſ­
        <lb/>
       mata rectangula, & nonnulla alia, quorum baſes, aut
        <lb/>
       ſunt poligona regularia, aut non, & quando anguli
        <lb/>
       baſium ad vnum punctum plani ſubiecti concurren­
        <lb/>
       tes ſpatium prædictum planum complent, etiam ſu­
        <lb/>
       perficies planæ laterales in communi latere erecto
        <lb/>
       conueniunt, & tunc componunt, veluti
        <expan abbr="pauimentũ">pauimentum</expan>
       , </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>