Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 71]
[Figure 72]
[Figure 73]
[Figure 74]
[Figure 75]
[Figure 76]
[Figure 77]
[Figure 78]
[Figure 79]
[Figure 80]
[Figure 81]
[Figure 82]
[Figure 83]
[Figure 84]
[Figure 85]
[Figure 86]
[Figure 87]
[Figure 88]
[Figure 89]
[Figure 90]
[Figure 91]
[Figure 92]
[Figure 93]
[Figure 94]
[Figure 95]
[Figure 96]
[Figure 97]
[Figure 98]
[Figure 99]
[Figure 100]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001862">
        <pb pagenum="351" xlink:href="010/01/359.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg474"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001863">
        <margin.target id="marg474"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001864">SI poſtea conſideremus
        <expan abbr="incongruẽtiam">incongruentiam</expan>
       pororum,
        <lb/>
       patet verum non eſſe aduerſariorum aſſertum
        <expan abbr="">cum</expan>
        <lb/>
       aiunt, ideò ab aere impediri motiones partium aquę,
        <lb/>
       quia orificia pororum aeris ſtrictiora ſunt,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       vt per
        <lb/>
       ea aquæ particulæ ingredi, & fluere poſſint, nam hinc
        <lb/>
       inferre liceret neque aqueas particulas per
        <expan abbr="ipsãmet">ipsammet</expan>
        <lb/>
       aquam cieri, & excurrere poſſe; facilè enim percipi­
        <lb/>
       tur, quòd in aqua poroſitates non poſſunt eſſe adeò
        <lb/>
       amplæ, vt per eas intromitti poſſint particulæ eiuſ­
        <lb/>
       demmet aquæ, ſed debent eſſe multò minores, ſicuti
        <lb/>
       interſtitia, quæ in aceruo granorum tritici, vel milij
        <lb/>
       intercipiuntur, ſemper minora ſunt,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       grana eiuſ­
        <lb/>
       dem tritici, vel milij, aliàs facta acerui concuſſione
        <lb/>
       ſe mutuò magis conſtringerent amplexarentur quę
        <lb/>
       granula prædicta, intromiſſis nempè granulis in eiſ­
        <lb/>
       dem amplis interſtitijs. </s>
       <s id="s.001865">Hinc ſequitur vt æquè diffi­
        <lb/>
       cilè aquæ particulæ per ipſam aquam moueri, agita­
        <lb/>
       rique poſſint, quàm per aerem, quia nempè æquè in­
        <lb/>
       commodus eſt progreſſus aquæ per aquam, ac per ae­
        <lb/>
       rem; ſi verum eſt requiri poroſitates in fluido tantæ
        <lb/>
       amplitudinis vt capaces ſint particularum aquæ ad
        <lb/>
       hoc vt per prædictum fluidum moueri queant. </s>
       <s id="s.001866">cùm­
        <lb/>
       que aquæ anguſtæ poroſitates non impediant motum
        <lb/>
       particularum aquæ per ipſam aquam. </s>
       <s id="s.001867">ergò pariter
        <lb/>
       anguſtia pororum aeris non impediet motum
        <expan abbr="partiũ">partium</expan>
        <lb/>
       aquæ per aerem. </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.359.1.jpg" xlink:href="010/01/359/1.jpg" number="122"/>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>