Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[81. Figure]
[82. Figure]
[83. Figure]
[84. Figure]
[85. Figure]
[86. Figure]
[87. Figure]
[88. Figure]
[89. Figure]
[90. Figure]
[91. Figure]
[92. Figure]
[93. Figure]
[94. Figure]
[95. Figure]
[96. Figure]
[97. Figure]
[98. Figure]
[99. Figure]
[100. Figure]
[101. Figure]
[102. Figure]
[103. Figure]
[104. Figure]
[105. Figure]
[106. Figure]
[107. Figure]
[108. Figure]
[109. Figure]
[110. Figure]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002018">
        <pb pagenum="381" xlink:href="010/01/389.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg511"/>
        <lb/>
       infimo fiſtulæ inani ab aqua derelicto. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002019">
        <margin.target id="marg510"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002020">
        <margin.target id="marg511"/>
       Cap. 8 cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002021">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXXXVII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002022">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aqua in fistula magis demerſa non debet altiùs eleuari
        <lb/>
       quàm in ca quæ aquam, aut aerem tangit.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002023">SEd procedamus ad præcipuam difficultatem, ex
        <lb/>
       cuius ſolutione reliquis omnibus ſatisfiet. </s>
       <s id="s.002024">Sit
        <lb/>
       vas RSV aqua plenum, ſumanturque duæ fiſtulæ æ­
        <lb/>
       quales, & æquè amplis cauitatibus perforatæ, vtrin­
        <lb/>
       que apertæ, vna quidem AB profundiùs demergatur
        <lb/>
       infra aquæ libellam RV; reliqua verò EH tantum­
        <lb/>
       modò ſuperficiem aquæ RV contingat, & ambo per­
        <lb/>
       pendicularitèr inſiſtant ſupremo
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.389.1.jpg" xlink:href="010/01/389/1.jpg"/>
        <lb/>
       plano aquæ RV. </s>
       <s id="s.002025">Si ergo verum̨
        <lb/>
       eſt, quòd aqua collateralis magis
        <lb/>
       compreſſa à totali eius momento
        <lb/>
       qualis eſt cylindrus aqueus FI
        <lb/>
       comparatus cum aqua BC, quæ
        <lb/>
       minus comprimit
        <expan abbr="ſubiectã">ſubiectam</expan>
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       ,
        <lb/>
       eò quòd ſuſpenditur, ſuſtentatur­
        <lb/>
       que ab internis vitri aſperitati­
        <lb/>
       bus, redditurque aqua CB veluti
        <lb/>
       virga lignea reſpectu aquæ colla­
        <lb/>
       teralis FI; ergo quò profundiùs demergitur fiſtulą
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg512"/>
        <lb/>
       longior eſt virgula minùs grauis aquea BC, & ideò,
        <lb/>
       ex demonſtratis, validiori vi ſursùm impelletur ab a­
        <lb/>
       qua collaterali FI, quàm impellatur ſursùm exiguus
        <lb/>
       cylindrulus aquæ H, qui ſuſtinetur, &
        <expan abbr="cõparatur">comparatur</expan>
        <expan abbr="">cum</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>