Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[1. Figure]
[2. Figure]
[3. Figure]
[4. Figure]
[5. Figure]
[6. Figure]
[7. Figure]
[8. Figure]
[9. Figure]
[10. Figure]
[11. Figure]
[12. Figure]
[13. Figure]
[14. Figure]
[15. Figure]
[16. Figure]
[17. Figure]
[18. Figure]
[19. Figure]
[20. Figure]
[21. Figure]
[22. Figure]
[23. Figure]
[24. Figure]
[25. Figure]
[26. Figure]
[27. Figure]
[28. Figure]
[29. Figure]
[30. Figure]
< >
page |< < (4) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="11">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="4" file="0019" n="19" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      premitur pars humidi, quæ eſt ſub ſuperficie o p. </s>
      <s xml:space="preserve">quare ex-
       <lb/>
      pellet partem minus preſſam, & </s>
      <s xml:space="preserve">non manebit humidum.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">ponebatur autem manens. </s>
      <s xml:space="preserve">non igitur demergetur tota,
       <lb/>
      ſed aliqua pars ipſius ex humidi ſuperficie extabit.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0018-01" xlink:href="fig-0018-01a">
       <image file="0018-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0018-01"/>
      </figure>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="12">
     <head xml:space="preserve">PROPOSITIO V.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Solidarvm</emph>
      magnitudinum quæcunque le
       <lb/>
      uior humido fuerit, demiſſa in humidum vſque
       <lb/>
      eô demergetur, vt tanta moles humidi, quanta
       <lb/>
      eſt partis demerſæ, eandem, quam tota magnitu-
       <lb/>
      do, grauitatem habeat.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <p>
      <s xml:space="preserve">DISPONANTVR eadem, quæſupra: </s>
      <s xml:space="preserve">ſitq; </s>
      <s xml:space="preserve">humi-
       <lb/>
      dum manens: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudo e h t f humido leuior. </s>
      <s xml:space="preserve">Si igitur
       <lb/>
      humidum manet, ſimiliter prementur eius partes, quæ æ-
       <lb/>
      qualiter iacent. </s>
      <s xml:space="preserve">ſimiliter ergo premetur humidum ſub ſu-
       <lb/>
      perficiebus x o o p.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0019-01a" xlink:href="fig-0019-01"/>
      quare æ qualis eſt graui-
       <lb/>
      tas, qua premuntur. </s>
      <s xml:space="preserve">eſt
       <lb/>
      autem & </s>
      <s xml:space="preserve">grauitas humi
       <lb/>
      di, quod in prima pyra-
       <lb/>
      mide abſque ſolido b h
       <lb/>
      t c, æqualis grauitati hu
       <lb/>
      midi, quod in altera py-
       <lb/>
      ramide abſq; </s>
      <s xml:space="preserve">r s q y hu-
       <lb/>
      mido. </s>
      <s xml:space="preserve">perſpicuum eſt
       <lb/>
      igitur grauitatem ma-
       <lb/>
      gnitudinis e h t f grauitati humidi r s q y æqualem eſſe. </s>
      <s xml:space="preserve">ex
       <lb/>
      quibus conſtat, tantam humidi molem, quanta eſt pars de
       <lb/>
      merſa ſolidæ magnitudinis, eandem, quam tota magnitu-
       <lb/>
      do habere grauitatem.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0019-01" xlink:href="fig-0019-01a">
       <image file="0019-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0019-01"/>
      </figure>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>