Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of figures

< >
[71. Figure]
[72. Figure]
[73. Figure]
[74. Figure]
[75. Figure]
[76. Figure]
[77. Figure]
[78. Figure]
[79. Figure]
[80. Figure]
[81. Figure]
[82. Figure]
[83. Figure]
[84. Figure]
[85. Figure]
[86. Figure]
[87. Figure]
[88. Figure]
[89. Figure]
[90. Figure]
[91. Figure]
[92. Figure]
[93. Figure]
[94. Figure]
[95. Figure]
[96. Figure]
[97. Figure]
[98. Figure]
[99. Figure]
[100. Figure]
< >
page |< < (2) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="9">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="2" file="0015" n="15" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      loq; </s>
      <s xml:space="preserve">lineæ ſumptæ circulus deſcribatur. </s>
      <s xml:space="preserve">cadet ergo ipſius
       <lb/>
      circunferentia partim
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0015-01a" xlink:href="fig-0015-01"/>
      extra lineam a b c d, par
       <lb/>
      tim intra; </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam ea,
       <lb/>
      quæ ex centro quibuſ-
       <lb/>
      dam quidem à puncto
       <lb/>
      k ad ipſam ductis eſtma
       <lb/>
      ior; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quibuſdam mi-
       <lb/>
      nor. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaq; </s>
      <s xml:space="preserve">ſit circuli de-
       <lb/>
      ſcripti circunferentia
       <lb/>
      fb h: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ex b ad k ducta
       <lb/>
      linea, iungãtur fk k h e,
       <lb/>
      quæ angulos æquales faciant. </s>
      <s xml:space="preserve">deſcribatur autem & </s>
      <s xml:space="preserve">ex cen
       <lb/>
      tro k circunferentia quædam x o p in plano, & </s>
      <s xml:space="preserve">in humido.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">ergo partes humidi, quæ ſunt ad circunferentiam x o p æ-
       <lb/>
      qualiter iacent, ac continuatæ inter ſe ſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">premũtur qui
       <lb/>
      dem partes, quæ ad x o circunferentiam, humido, quod lo
       <lb/>
      co a b continetur: </s>
      <s xml:space="preserve">quæ uero ad circunferentiam o p pre-
       <lb/>
      muntur humido, quod continetur b e. </s>
      <s xml:space="preserve">inæqualiter igitur
       <lb/>
      premuntur partes humidi ad cir cunferentiã x o, & </s>
      <s xml:space="preserve">ad o p. </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      quare minus preſſæ à magis presſis expellentur. </s>
      <s xml:space="preserve">non er-
       <lb/>
      go conſiſtet humidum. </s>
      <s xml:space="preserve">Atqui ponebatur conſiſtens, & </s>
      <s xml:space="preserve">ma
       <lb/>
      nens. </s>
      <s xml:space="preserve">neceſſarium eſt igitur lineam a b c d eſſe circuli cir
       <lb/>
      cunferentiam, cuius centrum k. </s>
      <s xml:space="preserve">Similiter autem demon-
       <lb/>
      ſtrabitur, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſi quomodocunque aliter ſuperficies humidi
       <lb/>
      plano ſecta fuerit per centrum terræ ſectionem circuli cir
       <lb/>
      cunferentiam eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">centrum ipſius eſſe, quod & </s>
      <s xml:space="preserve">terræ cen
       <lb/>
      trum. </s>
      <s xml:space="preserve">Ex quibus conſtat ſuperficiem humidi conſiſtentis,
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0015-01a" xlink:href="note-0015-01"/>
      atque manentis ſphæricam eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">eius ſphæræ centrum
       <lb/>
      idem, quod centrum terræ: </s>
      <s xml:space="preserve">quoniam eiuſmodi eſt, ut ſecta
       <lb/>
      per idem ſemper punctum ſectionem faciat circuli circun
       <lb/>
      ferentiam, centrum habentis punctum illud, per quod ipſa
       <lb/>
      plano ſecatur.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0015-01" xlink:href="fig-0015-01a">
       <image file="0015-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0015-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0015-01" xlink:href="note-0015-01a" xml:space="preserve">Prima hu
       <lb/>
      ius.</note>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>