Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of handwritten notes

< >
< >
page |< < (24) of 213 > >|
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div xml:id="echoid-div242" type="section" level="1" n="84">
     <p>
      <s xml:id="echoid-s3954" xml:space="preserve">
       <pb o="24" file="0159" n="159" rhead="DE CENTRO GRAVIT. SOLID."/>
      los contineant. </s>
      <s xml:id="echoid-s3955" xml:space="preserve">Dico ſolidum a b ad ſolidum a c eãdem ha
       <lb/>
      bere proportionem, quam axis d e ad axem e f. </s>
      <s xml:id="echoid-s3956" xml:space="preserve">Sienim
       <lb/>
      axes in eadem recta linea fuerint conſtituti, hæc duo ſoli-
       <lb/>
      da, in unum, atque i @m ſolidum conuenient. </s>
      <s xml:id="echoid-s3957" xml:space="preserve">quare ex
       <lb/>
      iis, quæ proxime tradita ſunt, habebit ſolidum a b ad ſo-
       <lb/>
      lidum a c eandem proportionem, quam axis d e ad e f
       <lb/>
      axem. </s>
      <s xml:id="echoid-s3958" xml:space="preserve">Siuero axes non ſint in eadem recta linea, demittan
       <lb/>
      tur a punctis d, f perpendiculares ad baſis planum, d g, fh:
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s3959" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s3960" xml:space="preserve">iungantur e g, e h. </s>
      <s xml:id="echoid-s3961" xml:space="preserve">Quoniam igitur axes cum baſibus
       <lb/>
      æquales angulos eontinent, erit d e g angulus æqualis an-
       <lb/>
      gulo f e h: </s>
      <s xml:id="echoid-s3962" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s3963" xml:space="preserve">ſunt
       <lb/>
       <figure xlink:label="fig-0159-01" xlink:href="fig-0159-01a" number="114">
        <image file="0159-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0159-01"/>
       </figure>
      anguli ad g h re-
       <lb/>
      cti, quare & </s>
      <s xml:id="echoid-s3964" xml:space="preserve">re-
       <lb/>
      liquus e d g æqua
       <lb/>
      lis erit reliquo
       <lb/>
      e fh: </s>
      <s xml:id="echoid-s3965" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s3966" xml:space="preserve">triangu-
       <lb/>
      lum d e g triãgu-
       <lb/>
      lo f e h ſimile. </s>
      <s xml:id="echoid-s3967" xml:space="preserve">er-
       <lb/>
      go g d ad d e eſt,
       <lb/>
      ut h f ad f e: </s>
      <s xml:id="echoid-s3968" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s3969" xml:space="preserve">per
       <lb/>
      mutando g d ad
       <lb/>
      h f, ut d e ad e f.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:id="echoid-s3970" xml:space="preserve">Sed ſolidum a b
       <lb/>
      ad ſolidum a c
       <lb/>
      eandem propor-
       <lb/>
      tionem habet,
       <lb/>
      quam d g altitu-
       <lb/>
      do ad altitudinẽ
       <lb/>
      f h. </s>
      <s xml:id="echoid-s3971" xml:space="preserve">ergo & </s>
      <s xml:id="echoid-s3972" xml:space="preserve">ean-
       <lb/>
      dẽ habebit, quã
       <lb/>
      axis d e a l e f axẽ</s>
     </p>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s3973" xml:space="preserve">Poſtremo ſint
       <lb/>
      ſolida parallelepi
       <lb/>
      peda a b, c d </s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>